Partijen strenger over de inburgering

Alle grote partijen stellen strengere eisen aan allochtonen om versnelde inburgering mogelijk te maken.

De PvdA stelt 250 miljoen euro extra beschikbaar om het aantal inburgeringcursussen uit te breiden, zodat elke migrant kan worden gedwongen binnen vijf jaar te integreren. Het CDA wil dat nieuwkomers gedurende de inburgeringcursus ook verplicht stage lopen. De VVD eist dat buitenlanders al in het land van herkomst beginnen met het leren van de Nederlandse taal en kennis opdoen over de Nederlandse cultuur.

Tijdens de verkiezingscampagne gisteren bleek dat zowel PvdA als CDA wil korten op de uitkering van migranten die weigeren in te burgeren of hun anderszins boetes op wil leggen. De VVD gaat nog een stapje verder: buitenlanders die de inburgeringscursus niet met succes doorlopen, moeten geen verblijfsvergunning krijgen. Bovendien vindt de VVD dat imams over vier jaar geen werkvergunning meer moeten krijgen voor Nederland. De islamitische voorgangers moeten hier worden opgeleid. De VVD hamerde er gisteren opnieuw op dat er minder asielzoekers en migranten naar Nederland moeten komen. Buitenlanders die zich hier willen vestigen, moeten zelf voor de kosten van hun inburgering opdraaien, aldus het Tweede Kamerlid Blok (VVD). Het CDA pleitte voor een verplichte maatschappelijke stage tijdens de inburgeringcursus bij een bedrijf, een maatschappelijke instelling of een vrijwilligersorganisatie. Vice-fractievoorzitter Gerda Verburg: ,,In de praktijk wordt sneller kennis opgedaan van de Nederlandse taal en cultuur.'' Ook allochtonen met een bijstands-, werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten die kennis bijspijkeren. Als deze dat weigeren, aldus Verburg, wordt hun uitkering verlaagd.

Ook de PvdA scherpt de regels voor integratie fors aan. Lijsttrekker Wouter Bos zei gisteren dat de taalachterstand van allochtonen versneld moet worden ingehaald. ,,Met het huidige budget doen we daar nog zeker tien jaar over'', aldus Bos. Hij wil dat het binnen vijf jaar is geregeld.

De VVD'er Henk Kamp zei ,,in het volgende kabinet minister van Integratie en Vreemdelingenzaken te willen worden''. Hij is nu demissionair minister van Volkshuisvesting. Kamp, voorstander van een stringent beleid, benadrukte gisteren tijdens een werkbezoek van zijn partij aan Antwerpen dat hij ,,de problemen rond immigratie en integratie zo ernstig zijn, dat ik mijn taak ken''.