Olmi

Het schrijven van literatuur vereist talent, gevoel voor schoonheid en nuances. Als literair uitgever van de Geus ben ik me daarvan bewust. Op basis van onderzoek en een breed netwerk van contacten geven wij auteurs uit die de moeite waard zijn: tientallen auteurs onder wie de Franse auteurs Andreï Makine, Tahar Ben Jelloun, Assia Djebar, Lydie Salvayre, J.M.G. Le Clézio en Fred Vargas. Veel auteurs werden door ons vanaf het begin van hun carrière geïntroduceerd, nog voordat zij internationaal doorbraken.

We werken samen met vaste vertalers zoals Jan Versteeg die de vertaler is van Andreï Makine en Assia Djebar, Maria Noordman van de romans van Tahar Ben Jelloun en Le Clézio, Jeanne Holierhoek van Lydie Salvayre etc. Vertalingen worden bij ons niet omwille van snelheid door meerdere vertalers gemaakt. Redactie en productie is geen haastklus.

Dit is controleerbaar en een recensent van NRC Handelsblad moet op de hoogte zijn van het beleid van de uitgever, die volgens haar eigen zeggen, het meeste aandacht aan de Franse literatuur besteed. In Yra van Dijks recensie van Geen gewone dag van Véronique Olmi (Boeken, 20.12.02) is echter van haar zorgvuldigheid en kennis van zaken weinig te merken. Zij heeft het over de Tilburgse Uitgeverij De Geus, maar wij zijn gevestigd in Breda). Dan haar beschuldiging in het volgende letterlijke citaat. `Daarbij gaat De Geus te werk zoals sommige vissers in derdewereldlanden, die lukraak een staaf dynamiet in zee gooien: de dode vissen komen dan vanzelf bovendrijven. Wat de visserij betreft een rampzalige methode, omdat driekwart van de vis zinkt en dus verloren gaat. Maar in de uitgeverij kan de dynamietstaaf voordelen hebben: soms komt er immers iets moois bovendrijven dat anders onopgemerkt zou zijn gebleven. Zoals nu de eerste roman van Véronique Olmi: Bord de mer, vertaald als Geen gewone dag.'

Bij niets uit dit citaat voel ik me aangesproken. Onze vissen (lees auteurs) vangen we voorzichtig met een schepnetje en na een ruime acclimatiseringperiode zetten we ze met zorg uit in onze Nederlandse vijver. Het zal duidelijk zijn dat ik niet gecharmeerd ben van het wapentuig waarmee Yra van Dijk onze met zorg ingerichte vijver te lijf gaat.

    • Eric Visser Uitgever van de Geus