N-Korea stapt uit kernwapenverdrag

Noord-Korea trekt zich terug uit het verdrag tegen verspreiding van kernwapens, het zogeheten Non-proliferatieverdrag. Dit heeft het land vandaag bekendgemaakt.

De stap komt kort nadat de Verenigde Staten bereid bleken te praten met Noord-Korea over het escalerende conflict over het nucleaire programma van het communistische land. Juist gisteren zijn twee Noord-Koreaanse diplomaten naar de Amerikaanse staat New Mexico gereisd voor onofficiële gesprekken met gouverneur Bill Richardson. Deze Democraat heeft als lid van het Amerikaanse Congres in de jaren negentig een aantal keren Noord-Korea bezocht om te bemiddelen in de vrijlating van Amerikanen. Ook was hij als ambassadeur bij de VN en minister van Energie betrokken bij onderhandelingen met Noord-Korea.

Het gesprek verliep gisteren ,,vriendschappelijk en open', aldus een woordvoerder van Richardson. Een tweede sessie staat voor vandaag op de agenda.

Noord-Korea stelt dat het loslaten van het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet betekent dat het land zich nu ook direct stort op de ontwikkeling van kernwapens. ,,We hebben geen enkele intentie om kernwapens te produceren en onze nucleaire activiteiten zullen in dit stadium beperkt blijven tot vreedzame doeleinden, zoals het opwekken van elektriciteit.'

Volgens de Zuid-Koreaanse televisiezender YTN zou een Noord-Koreaanse diplomaat in Peking hebben gezegd dat hervatting van Amerikaanse olieleveranties voldoende is om Noord-Korea alsnog binnen het verdrag te houden. Dit is later ontkend door een andere Noord-Koreaanse diplomaat. Het zou een beproefde methode zijn: dreigen met kwaad om concessies binnen te halen. De VS staakten de olietoevoer nadat Noord-Korea zou hebben erkend dat het een geheim programma heeft voor verrijking van uranium.

Als reden voor het opzeggen van het verdrag wijst Noord-Korea met een beschuldigende vinger naar het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) dat is belast met toezicht op naleving van het verdrag. Het IAEA ,,is nog steeds dienaar en woordvoerder van de VS en het NPV wordt gebruikt als middel voor implementatie van het vijandige beleid van de VS dat is gericht op ontwapening en vernietiging van de structuren van Noord-Korea.' [Vervolg NOORD-KOREA: pagina 5]

NOORD-KOREA

'Veiligheid en waardigheid van het land worden geschonden'

[Vervolg van pagina 1] Vanwege dit vijandige beleid van de VS ,,kunnen wij niet langer gebonden blijven aan het NPV en toelaten dat de veiligheid en waardigheid van het land worden geschonden.'

De woede op het IAEA is het gevolg van de resolutie van afgelopen maandag waarin Noord-Korea werd opgeroepen tot het geven van ,,opheldering over het uranium verrijkingsprogramma waarover is bericht' en tot het ,,onmiddellijk en op controleerbare wijze opgeven van enig kernwapenprogramma'. Aangezien berichten over een Noord-Koreaans programma voor verrijking van uranium uitsluitend uit Amerikaanse bron afkomstig zijn toont deze resolutie aan dat het IAEA een ,,dienaar' van Amerikaanse belangen is. De resolutie volgde op het Noord-Koreaanse besluit om eind vorig jaar een reactor in Yongbyong te herstarten en twee IAEA-inspecteurs het land uit te zetten.

Noord-Korea speelt een geraffineerd kat-en-muisspel met de VS en de internationale gemeenschap. Het land heeft zelf nooit publiekelijk erkend dat het een programma bezit voor de verrijking van uranium dat zou kunnen worden gebruikt voor het maken van een kernwapen. Het bericht dat Noord-Korea dit tegenover een Amerikaanse delegatie wel zou hebben erkend, zoals doorklinkt in de resolutie van het IAEA, is uitsluitend afkomstig van Amerikaanse zijde. Noord-Korea reageerde met de verklaring op 25 oktober dat het land ,,niet alleen recht heeft op het bezit van kernwapens maar op elk type wapen krachtiger dan dat, opdat het soevereiniteit en bestaansrecht kan beschermen tegenover de groeiende nucleaire dreiging van de VS'.

HOOFDARTIKEL: pagina 7