Macht van Thialf overgedragen aan nieuwe stichting

Aandeelhouder J. van Bekkum heeft gisteren de zeggenschap over de in financiële problemen verkerende ijshal Thialf alsnog overgedragen aan de stichting die door vier bedrijven (Essent, Interbrew, Staalbankiers en Friso) is opgericht.

Die overdracht was noodzakelijk om Thialf van een dreigend faillissement te redden. De bank die Van Bekkum extra krediet weigerde, is wel bereid de stichting een lening van een miljoen euro te verstrekken waarmee kortlopende schulden, naar schatting zo'n twee miljoen, kunnen worden afgelost. De ijshal heeft in totaal een schuld van zo'n acht miljoen euro. De vroegere Essentbestuurder J. Nieweg is benoemd tot statutair directeur. De economische waarde van de aandelen blijft bij Van Bekkum. De oud-directeur beschikt naar verluidt over 249 van de 250 aandelen. Hij had al eerder toegezegd de zeggenschap te zullen overdragen, maar daar kwam tot voor gisteren niets van.