LPF blijkt toch geen kampioen bezuinigen

Hoe kan het toch dat de LPF deze week als de meest zuinige partij uit de bus kwam? De partij wist in haar berekeningen voor elkaar te krijgen dat er 19 miljard euro wordt bezuinigd, dan wel minder uitgegeven. De andere partijen kwamen met `ombuigingsbedragen' van `maar' vijf tot negen miljoen euro. De LPF leek in 2007 tien miljard naar de aflossing van de staatsschuld te loodsen.

Nadere bestudering leert dat de LPF velen op het verkeerde been heeft gezet. In het laatste grote televisiedebat werd de LPF nog kampioenbezuiniger genoemd, maar dat is niet zo. De LPF lost de staatsschuld niet het meest, maar juist het minst af, namelijk maar 2,5 miljard in 2007.

De presentatie van de LPF-cijfers, vorige week, wekte de suggestie dat de partij in 2007 tien miljard euro zou stoppen in de verbetering van het begrotingssaldo. De verwarring is ontstaan omdat de LPF bedragen heeft gepresenteerd voor alle jaren tot en met 2007. En die getallen tellen op tot 19 miljard. De andere partijen presenteren, conform de werkwijze van het Centraal Planbureau, de bedragen die ze in 2007 bereiken in dat jaar, dus niet opgeteld met de voorgaande jaren.

De financiële man van de LPF, Gerard van As, erkent dat zijn partij een andere presentatiewijze heeft. ,,De anderen hebben het gewoon niet goed gelezen.''