Kerken krijgen meer geld uit giften

De kerken hebben in 2001 ondanks een verder dalend ledental weer meer geld binnengekregen uit vrijwillige bijdragen, collecten en giften. De 7,65 miljoen leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Samen-op-Wegkerken en drie kleine kerkgenootschappen brachten in totaal ruim 357 miljoen euro bijeen, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2000.

Dat maakte de Interkerkelijke Commissie Geldwerving gisteren in Utrecht bekend bij het begin van de jaarlijkse gezamenlijke geldwervingsactie Kerkbalans. Het totaal aantal leden van de deelnemende kerken nam in 2001 met 1,2 procent af. Toch was nog altijd 48 procent van de Nederlanders bij die zeven kerken aangesloten.

De ruim 5 miljoen rooms-katholieken droegen samen bijna 107 miljoen euro aan het kerkenwerk bij, iets minder dan de 659.000 gereformeerden (107,7 miljoen). De gemiddelde bijdrage per lid was bij de gereformeerden dan ook bijna acht keer zo hoog als bij de rooms-katholieken (164 euro tegen 21 euro). De 1,9 miljoen hervormden, die samen met gereformeerden en lutheranen de SoW-kerken vormen, brachten ruim 142 miljoen euro bijeen (74 euro per lid).

Commissielid C. Vroon noemde de kerken ,,de grootste fondsenwerver met de laagste kosten''.