Ida Gerhardt

Het is heel goed mogelijk op de IJssel een schip met de naam Argo te zien, zoals bij het artikel `Hellas en Holland, Ida Gerhardts poëzie: van alle mensen en altijd' (Cultureel Supplement, 27 december 2002). In de Vlootlijst Nederlandse binnenvaartschepen staan al jarenlang vier schepen met de naam Argo en overigens geen enkele met de naam Neeltje Jacoba. Twee van die Argo's zijn meerdere malen Zutphen gepasseerd en zo dus ook wel Kampen en Eefde. Of een van beide de naam `helwit op een azuren veld' draagt zal ik bij een volgende passage mogelijk kunnen zien.

Zo dicht aan de rivier staand zoals op de foto's bij het artikel zijn de namen van de schepen ook voor iemand met een slecht gezichtsvermogen te lezen. Bovendien, als je regelmatig kijkt, wat Ida Gerhardt ongetwijfeld gedaan heeft, herken je schepen al gauw aan bepaalde kenmerken en heb je aan een half oog voldoende.

    • Henk Demoed