Het debat

De Nederlandse politiek wordt steeds duidelijker. Dat blijkt uit het lijsttrekkersdebat dat de Achterpagina organiseerde.

,,Dames en heren, goedenavond. Wij zijn hier weer bijeen voor een nieuw lijsttrekkersdebat en zoals u ziet hebben de deelnemers aan het debat zich opgesteld in deze grote boksring. Ze zijn er vanavond weer allemaal. Aan u, kijkers thuis, hoef ik de deelnemers niet meer voor te stellen. U komt ze de laatste tijd elke dag tegen, zij slapen als het ware bij u in bed.

,,Voor wij beginnen, wil ik aan de deelnemers vragen het kort en bondig te houden, want daar heeft de kijker thuis recht op. Ook verzoek ik u tijdens het debat de boksring niet te verlaten en uw bokshandschoenen aan te houden, ook al komt u niet meer aan het woord. Maar voor wij met de eerste ronde aanvangen, wil ik eerst aan u allen dezelfde vraag stellen en die luidt: Hoe ervaart u al die lijsttrekkersdebatten en vindt u niet dat te veel geacht wordt in oneliners te spreken?''

Balkenende: ,,Hoe moeilijker een politiek vraagstuk, hoe meer mensen denken dat ze het kunnen oplossen.''

Marijnissen: ,,Dat is wel een heel gemakkelijk antwoord. Een oprecht politicus is iemand die, als hij is omgekocht, ook omgekocht blijft.''

Bos: ,,Onzin! Een politicus is iemand met wiens politiek u het niet eens bent, maar bent u het wel met hem eens, dan noemt u hem een staatsman.''

Zalm: ,,Hoe komt u daarbij? Een politicus is iemand die weet hoe je een land moet besturen. Een staatsman is iemand die ten minste vijftien jaar dood is.''

Thom de Graaf: ,,Dat is inderdaad een heel probleem. D66 heeft in deze campagne geprobeerd om juist niet te spreken in oneliners uit het citatenboekje, maar de nadruk te leggen op de inhoud. Wij leven in een complexe wereld, die zich niet onmiddellijk in oneliners laat vertalen. De inhoud van ons programma is...''

Presentator: ,,Mooi, maar ik moet u afbreken, anders begrijpen de mensen thuis het niet meer en die hebben recht op duidelijkheid. En dan wil ik nu beginnen met het eerste thema van vanavond, een thema dat de mensen thuis enorm bezig houdt: immigratie en integratie. Is Nederland vol?''

Herben: ,,Ja, Nederland is vol.''

Zalm: ,,Bedoelt u dat er helemaal niemand meer bij kan?''

Herben: ,,Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat er voor mensen die in werkelijke nood verkeren er altijd wel een...''

Marijnissen: ,,Maar dan is Nederland dus niet vol.''

Herben: ,,Nou moet u mijn woorden niet verkeerd uitleggen. Als ik zeg dat Nederland vol is, dan bedoel ik...''

Halsema: ,,Dat Nederland vol is. Maar geeft u nu eens antwoord op de vraag: kan er dan nog iemand bij?''

Herben: ,,Wij hebben altijd gezegd, en dat heeft Pim ook altijd beweerd, dat wij geen onmensen zijn en dat de minister voor speciale gevallen altijd een uitzondering kan...''

Marijnissen: ,,Maar als er plaats is voor uitzonderingen dan is Nederland dus niet vol. Iets kan toch niet tegelijkertijd vol en niet vol zijn.''

Herben: ,,Zo gaat het nou altijd met links. Ze verdraaien je woorden. Nederland is het dichtst bevolkte land ter wereld en dat betekent...''

Halsema: ,,Maar dat is de vraag toch niet. De vraag is: is Nederland vol? Ja of nee?''

Thom de Graaf: ,,De vraag of Nederland vol is, is natuurlijk een heel complexe vraag, die je op een genuanceerde manier zou moeten beantwoorden. Inhoudelijk is het namelijk een interessante kwestie, waarbij het van belang is geen beloften te doen die je niet kunt waarmaken. D66 geeft...''

Presentator: ,,Uw tijd is helaas om. Wij gaan nu over naar het volgende thema, maar eerst wil ik tussendoor een vraag stellen aan premier Balkenende. In zijn boek schrijft oud-minister Bomhoff dat u beloofd hebt hem terug te bellen. Heeft u dat inmiddels gedaan?''

Balkenende: ,,Wat de heer Bomhoff in zijn boek schrijft over anderen zegt het meest over hemzelf.''

Presentator: ,,Maar heeft u hem teruggebeld?''

Balkenende: ,,Ik heb steeds gezegd: wat de heer Bomhoff in zijn boek schrijft over anderen zegt het meest over hemzelf.''

Presentator: ,,Maar dat is geen antwoord op mijn vraag.''

Balkenende: ,,Mijn antwoord is steeds geweest: wat de heer Bomhoff in zijn boek schrijft over anderen zegt het meest over hemzelf. Daar wil ik het bij laten.''

Presentator: ,,Goed, dan gaan wij nu over naar het volgende thema van vanavond, de economie. Mijn vraag is: tot hoe ver mag de staatsschuld oplopen?''

Balkenende: ,,Wat de heer Bomhoff in zijn boek schrijft over anderen zegt het meest over hemzelf.''

Zalm: ,,Wij zijn voor een solide beleid, wat betekent dat er helemaal geen staatsschuld mag zijn. In dit opzicht staan wij lijnrecht tegenover de PvdA, die...''

Bos: ,,Hoho! Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat met de doelstelling van de PvdA in 2007 de structurele staatsschuld 0,1 procent zal bedragen.''

Zalm: ,,Wat erop neerkomt dat de werkelijke staatsschuld in 2008 iets meer dan 0,2 procent zal zijn. Men moet eerlijk zijn, daar heeft de kiezer thuis recht op. Ik geloof dat...''

Marijnissen: ,,Wij heffen de marine op, daar komen wij eerlijk voor uit. En dan halen wij 2,6 miljard weg bij de rijken. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wij dan geen lastenverzwaring nodig hebben en een positief saldo op de begroting overhouden van 0,3 procent, zowel werkelijk als structureel!''

Presentator: ,,Even een vraagje tussendoor aan de heer Marijnissen. Weet u hoeveel Chinezen er zijn omgekomen tijdens het regime van Mao?''

Marijnissen: ,,Naar schatting ongeveer veertig miljoen. Bij het realiseren van onze doelstellingen wordt dat getal door geen andere partij gehaald.''

Thom de Graaf: ,,Heeft natuurlijk weinig zin om hier te gaan kissebissen over precieze percentages. Het vraagstuk van de staatsschuld is zeer complex. Men moet wel beseffen dat het structurele saldo wordt gecorrigeerd door...''

Presentator: ,,Helaas moet ik het debat hierbij afsluiten. Ik wil u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid. De slotconclusie kan zijn dat de Nederlandse politiek niet alleen levendiger is geworden, maar ook een stuk duidelijker.''

    • Max Pam