Chirac voorzichtig over Irak

De Franse president Jacques Chirac heeft gisteren opnieuw benadrukt dat Frankrijk een oorlog beschouwt als `de ergste der oplossingen' voor de Iraakse crisis.

Het was de derde keer binnen een week dat Chirac zich uitliet over de door Amerika zo gewenste oorlog tegen Irak. Chirac kwam opnieuw op de kwestie terug om een einde te maken aan door hemzelf veroorzaakte verwarring over het Franse standpunt.

Dinsdagochtend zei de president tegen de strijdkrachten dat zij `paraat' moesten zijn `voor iedere eventualiteit', onder expliciete verwijzing naar een oorlog tegen Irak. De opmerking werd direct en algemeen opgevat als een verschuiving in het Franse standpunt. Frankrijk heeft steeds gezegd dat oorlog slechts `een uiterste middel' is om Irak te dwingen te voldoen aan de eisen die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gesteld met betrekking tot massavernietigingswapens. Door openlijk te zinspelen op de `eventualiteit' van een oorlog wilde Chirac, zo concludeerden media en politici, de geesten rijp maken voor een oorlog tegen Irak en voor Franse deelname daaraan.

Dinsdagmiddag, op de nieuwjaarsreceptie voor het corps diplomatique, verdedigde Chirac echter weer het `oude' Franse standpunt dat oorlog de allerlaatste optie is en dat slechts de Veiligheidsraad, noodzakelijkerwijs door middel van een nieuwe resolutie, het besluit kan nemen geweld tegen Irak te gebruiken. Tegelijkertijd riep de president de Assemblée op een debat te houden over de Iraakse kwestie, een debat dat hij zelf steeds heeft tegengehouden.

Mogelijk mede onder druk van de woensdag gepubliceerde peiling die uitwees dat 77 procent van de Fransen tegen een oorlog in Irak is, kwam het Franse staatshoofd gisteren opnieuw op de kwestie terug en opnieuw tijdens een nieuwjaarsreceptie, deze keer voor de pers.

Zonder zichzelf openlijk te corrigeren ontkende de president impliciet dat het Franse standpunt gewijzigd zou zijn door formuleringen als `vanaf het begin hebben wij de voorkeur gegeven aan een vreedzame oplossing'. Een woordvoerder van het Elysée verklaarde later dat een oorlog `niet onvermijdelijk' is. Ook minister van Defensie Michèle Alliot-Marie zei dat het Franse standpunt `absoluut niet veranderd' is.