Wie wordt kampioen aflossen?

Financieel specialisten van de politieke partijen kruisten gisteren de degens, met elkaar en met economen. `Economische terugval is juist mooi.'

Werden het vier of vijf deelnemers aan het debat dat de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam gisteren organiseerde? Vier, anders wordt het onoverzichtelijk, zo luidde de uitdrukkelijke wens van de VVD, vertegenwoordigd door demissionair minister van Financiën Hans Hoogervorst. Vijf, meende Ewout Irrgang, financieel specialist van de SP, die ook een uitnodiging had ontvangen maar de avond voor het debat plots was afgebeld. De zaal hoorde de felle discussie met verbazing aan, koos en masse partij voor de SP'er. Irrgang mocht uiteindelijk aanschuiven. Twee meegereisde SP'ers dreigden uit woede over zoveel kapitalistische arrogantie nog even Hoogervorst een ,,klap voor zijn kop'' te geven, maar lieten zich snel kalmeren.

De haast traditionele wedstrijdjes `wie wordt kampioen aflossen' of `wie wordt kampioen lastenverlichten' domineerden de discussie. Zo kwam PvdA'er Crone onder vuur te liggen omdat hij een door zijn partij voorgestelde lastenverlichting meerdere malen zou willen uitgeven. ,,Dat geld is al lang op als u ook nog wat wilt verbeteren aan de WAO'', meende Hoogervorst. Crone verweet op zijn beurt CDA en VVD wel voor loonmatiging te pleiten, maar daar niets tegenover te stellen voor de sociale partners. Alleen demissionair staatssecretaris Joop Wijn (CDA) liet zich niet verleiden tot een `achter de komma' discussie. Zijn grootste verwijt betrof het falende beleid van de Paarse kabinetten. ,,We moeten werken aan het structurele groeivermogen van de economie, dat is een kwestie van mentaliteit'', zei Wijn.

Hoogleraar economie Hugo Keuzenkamp hoorde het allemaal gelaten aan. De wetenschapper maakte vervolgens desgevraagd gehakt van het cijfermatige gehakketak. ,,Ik denk niet dat de zaal zit te wachten op 0,3 of 0,5 procent bbp, of op drie miljard erbij of zeven'', zei hij. Hoewel er volgens hem ,,een gezonde portie verstand aanwezig lijkt te zijn bij de politici'', draait iedereen om de echte thema's heen. ,,Economische terugval is juist mooi'', zo relativeerde hij de paniek bij de partijen. ,,De mensen kunnen nu weer eens echt kiezen. Zet in op het structuurbeleid, de basis van de economie. Dat is onder Paars 2 als gevolg van de hoogconjunctuur verslapt'', adviseerde hij. Hoogervorst vond dat de cijfertjes er wél toe doen. ,,Het is wellicht wetenschappelijk minder interessant, maar politiek is dat het wel degelijk.''

Diezelfde avond kruisten de fiscaal specialisten van CDA, VVD, PvdA en SP de degens in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Ook hier domineerden de economische onzekerheden het debat, met name de vraag of Nederland haar fiscale vestigingsklimaat nog wel kon verbeteren in deze financieel barre tijden. CDA'er Frans de Nerée pleitte voor een grotere invloed van het Nederlandse parlement op Brusselse besluiten. Door een zogenoemd nationaal voorbehoud in te voeren, zou het parlement met enige regelmaat op de hoogte moeten worden gesteld van de vordering van de ambtelijke werkgroepen in Brussel. De andere aanwezigen reageerden enthousiast op het CDA-voorstel.

En dan was er nog de hypotheekrenteaftrek. PvdA'er Bussemaker kwam zwaar onder vuur te liggen over het PvdA-voorstel die aftrek te beperken. De discussieleider vroeg voor welke huizenbezitters het aangescherpte hypotheekregime nou precies zou gaan gelden, maar dat werd niet duidelijk. Het kwam Bussemaker op enkele schimpscheuten te staan. VVD'er Hofstra: ,,Ik heb meer waardering voor GroenLinks en de SP die gewoon zeggen `Hup, de bijl erin!' dan dat gedoe bij de PvdA. U moet de PvdA niet geloven!''

    • Egbert Kalse