Westelijke Jordaanoever

Het artikel `Nieuwe muur sluit alle contact af' (NRC Handelsblad, 2 januari), gaat over de bouw van een Israëlische afscheiding langs de Westelijke Jordaanoever die tot doel heeft Palestijnse terroristen buiten Israël te houden. Zoals Wilfried Bossier schrijft, heeft een dergelijke afscheiding echter meer gevolgen dan alleen het buitenhouden van terroristen. Met name de bewoners in het gebied ondervinden de nodige hinder van de nieuwe muur. Op het bijgevoegde kaartje is aangegeven waar de groene lijn zich bevindt (de grens van Israël voor de Zesdaagse Oorlog van 1967) en waar de nieuwe muur wordt gebouwd. Op het kaartje is duidelijk te zien waar de plaatsen liggen die in het artikel worden genoemd.

De plaats Matan ligt aan de Israëlische kant van de groene lijn. Dat is niet alleen op het kaartje zo, maar ook in werkelijkheid. Toch wordt in het hele artikel gesproken over ,,de joodse nederzetting Matan'' en ,,de kolonisten van Matan''. Door het hanteren van deze terminologie wordt de suggestie gewekt dat Matan gebouwd zou zijn op bezet Palestijns gebied. Dat is niet juist en geeft een verkeerde voorstelling van zaken aan de lezer. De termen `nederzetting' en `kolonisten' worden namelijk gebruikt voor joodse plaatsen en inwoners die zich bevinden op de bezette Palestijnse gebieden. Met het oog op een zorgvuldige en zo objectief mogelijke berichtgeving is het dus zaak om deze terminologie dan ook voor deze plaatsen te reserveren.

    • Jos Cortenbach-Kieboom
    • den Haag Karin Epstein-Kieboom