Van Leeuwen bekritiseert kunstpolitiek

Demissionair staatssecretaris van Cultuur Cees van Leeuwen (LPF) vindt het `beschamend' dat de cultuur in de laatste troonrede niet aan de orde is gekomen. Hij zei dat gisteren bij een debat over cultuurpolitiek.

Van Leeuwen herhaalde ook zijn pleidooi om in het volgende kabinet weer een minister met het cultuurbeleid te belasten, wat aansluit bij de kritiek die Paul Scheffer eerder in deze krant uitte. Die signaleerde dat in de regeringsverklaring van het Kabinet Balkenende niet over cultuur gerept werd. Tijdens het debat gisteren zei Van Leeuwen: ,,Het is beschamend dat het woord cultuur niet in de troonrede voorkwam''.

In de letterlijke tekst van de troonrede komt `cultuur' overigens wel voor, maar alleen in een passage over de eigen verantwoordelijkheid van instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Voor het door de stichting LUX georganiseerde debat gisteravond waren de cultuurspecialisten van de belangrijkste partijen uitgenodigd. Frank de Grave (VVD) verkoos een televisie-optreden in de Randstad boven de reis naar Arnhem. Wim van de Camp (CDA), Marriët Hamer (PvdA), Marijke Vos (GroenLinks, als vervangster van Naima Azough) en Fenna Vergeer (SP) waren er wel.

Aanvallen op de subsidies aan de `elitaire' kunstsector, zoals die de afgelopen maanden regelmatig uit LPF-kringen kwamen, bleven uit. De politici probeerden de tweehonderd aanwezige vertegenwoordigers van de Gelderse cultuursector vooral te overtuigen van hun goede wil. Dat lukte redelijk, al hadden de politici geen duidelijk antwoord op de herhaalde vraag uit het publiek om hun visie op cultuur ,,op een filosofisch vlak'' uiteen te zetten.

Van Leeuwen, die het motto `meer cultuur voor meer mensen' huldigt, wil vóór zijn afreden nog een `kunststrippenkaart' voor achttienjarigen invoeren. Hij is daarvoor in onderhandeling met een sponsor, wat hem prompt op een sneer van SP'er Vergeer kwam te staan: ,,Waarom moet dat nou weer met een sponsor?'' Vergeer ziet meer in het stimuleren van het zelf kunst maken door jongeren.

CDA'er Van de Camp stond in het debat opvallend vaak alleen: hij weigerde extra geld uit te trekken voor het behoud van Melkertbanen in de cultuursector, ook toen een aantal aanwezigen duidelijk maakte dat zij hun theaters en bioscopen wel konden sluiten als hun `Melketiers' verdwijnen. Ook voelde hij er weinig voor om, zoals de linkse partijen willen, het cultuurbudget op te hogen tot één procent van het Bruto Nationaal Product. ,,Dat zou holle retoriek zijn, dat doet me aan de oude politiek denken.''

Voor Lex ter Braak, directeur van het Fonds voor beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst, was deze opstelling reden om in zijn slotwoord te zeggen dat hij zeker niet op het CDA zou stemmen, een opmerking waarvan hij zelf wat leek te schrikken – hij verzekerde Van de Camp meteen dat het niet zijn bedoeling was persoonlijk te worden. Het Kamerlid kon er hartelijk om lachen.