Richtlijn voor sluiers op mbo-scholen op komst

Hoewel de meeste scholen het niet als probleem zien, spreken de verenigde mbo-scholen over een richtlijn voor het dragen van een gezichtsbedekkende sluier.

De Bve Raad, de brancheorganisatie voor het beroepsonderwijs, streeft naar een landelijke richtlijn ten aanzien van islamitische gezichtssluiers. In een `concept memo' dat aan de ROC's in grote steden is verstuurd, stelt de raad dat het ,,zeer goed aannemelijk is als scholen de gedragslijn hanteren om het dragen van gezichtsbedekkende kleding te vermijden''.

In het memo worden drie argumenten aangevoerd voor een verbod van gezichtssluiers op school: werkgevers willen geen gesluierde meisjes voor een stage, de veiligheid en communicatie op school worden er door gehinderd, en het draagt niet bij aan de integratie van moslimmeisjes/vrouwen in de Nederlandse samenleving. Geen van de politieke partijen is voor een verbod van de gezichtssluiers, bleek gisteravond in het tv-programma Netwerk.

De Bve Raad vertegenwoordigt 74 onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, goed voor 600.000 leerlingen per jaar. Hieronder vallen ook 44 regionale opleidingscentra (ROC's), waar mbo-opleidingen worden aangeboden. Ook de inburgeringscursussen worden door de ROC's verzorgd.

Het plan voor een gezamenlijk beleid komt voort uit de recente ophef op het ROC Amsterdam over drie leerlingen met een niqaab, een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. Het ROC Amsterdam wil dergelijke sluiers vanaf komend schooljaar verbieden in een nieuwe gedragscode. Volgens de school hindert de sluier efficiënte kennisoverdracht in de klas, en maakt hij open communicatie in een werksituatie onmogelijk.

Elders in Nederland zijn er nauwelijks problemen met chador en niqaab, blijkt uit een rondgang langs ROC's. Alleen in Den Haag is een leerling van de Mondriaan onderwijsgroep geweigerd op haar stageplaats, een protestants-christelijke Prinses Ireneschool in de Schilderswijk. De schoolleiding vindt een chador strijdig met het gedachtegoed van de school en overweegt ook hoofddoekjes te verbieden. J. Leenhouts, voorzitter van het College van Bestuur van de Mondriaan onderwijsgroep, voorziet dat de kledingregels zullen worden aangescherpt. ,,Tot nu geeft de werkgever van een stageplaats de doorslag, die moet aangeven of ze er moeite mee hebben. We gaan nu kijken of we als opleiding al eerder moeten ingrijpen. Overigens is dit meisje de chador pas gaan dragen tijdens haar stage, bij ons droeg ze `m niet.'' De leerling zit nu ziek thuis, volgens Leenhouts volgt er snel een gesprek.

Tot nu toe waren er nauwelijks tot geen leerlingen met sluiers, en was er dus geen reden om er iets over vast te leggen, zeggen de ROC's. Als er al sprake is van een gedragscode met kledingvoorschriften gaat het over piercings en petten. Hoofddoekjes zijn overal toegestaan, de discussie daarover is een gepasseerd station. Veel ROC's hebben begrip voor het geplande Amsterdamse verbod en zijn van plan dat voorbeeld te volgen als de situatie zich op hun school voordoet.

Het enige ROC waar expliciet over gezichtssluiers wordt gesproken in de gedragscode is het Koning Willem I College in Den Bosch. De aanleiding om dat met ingang van dit schooljaar te doen, is volgens CvB-voorzitter C. Free de ergernis van docenten en mede-cursisten over een geheel gesluierde jonge Somalische vrouw bij de taallessen Nederlands.

Free: ,,We hebben het belang van de enkeling afgewogen tegen dat van de groep, en voor de laatste gekozen. Maar ons belangrijkste motief is veiligheid. Iedereen moet zich in onze gebouwen kunnen identificeren met een pasje, dat kan niet als iemands gezicht onzichtbaar is.'' De zaak is nu opgelost, zegt Free. ,,We hebben twee cursisten die hun sluier afdoen als ze hier binnenkomen.''

    • Mark Duursma