`Ontmoedig vervroegd pensioen'

Het kabinet moet het vervroegd pensioen zo snel mogelijk onaantrekkelijker maken. De lastenverlichting die het demissionaire kabinet wil doorvoeren, moet niet bij burgers maar bij bedrijven terechtkomen.

Dat schrijft secretaris-generaal J.W. Oosterwijk van het ministerie van Economische Zaken in zijn traditionele nieuwsjaarsartikel in het economenblad ESB. Voor de economie is het volgens hem van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk doorwerken.

,,De lage ouderenparticipatie kan niet los gezien worden van de nog steeds royale arrangementen die het voor ouderen onaantrekkelijk maken om door te werken'', schrijft Oosterhuis. Hij vindt dat de fiscale subsidiëring van prepensioenregelingen versneld afgebouwd moeten worden. Ook voor uitkeringsgerechtigden moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken. Verder zou het kabinet inkomensafhankelijke regelingen (zoals de huursubsidie) moeten beperken en pleit hij voor ,,een kritische benadering'' van afspraken in CAO's die afwijken van sociale-zekerheidsregels. Vakbonden en werkgevers spreken in zijn ogen te vaak af dat bijvoorbeeld de uitkering van zieke werknemers wordt aangevuld tot honderd procent.

Loonmatiging is het belangrijkste middel om de economie te verbeteren, vindt Oosterwijk. Volgens hem is in de komende kabinetsperiode een bezuiniging van 1,5 procent op het bruto binnenlands product (gelijk aan circa 6,75 miljard euro) nodig om in 2007 een positief begrotingssaldo te bereiken. Alleen CDA, VVD en LPF bepleiten dat ook in hun financiële plannen.

Oosterwijk neemt afstand van het plan om de onroerendzaakbelasting af te schaffen en het kwartje van Kok terug te geven aan de burger. ,,Overwogen zou kunnen worden die lastenverlichting aan te passen aan de snelle verslechtering van het investeringsklimaat in de marktsector.'' Hij is verder kritisch over de voorgenomen invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat meer concurrentie en samenvoeging van ziekenfonds en particuliere verzekering tot een verplichte basisverzekering behelst. Als dat stelsel ,,dreigt af te glijden naar een publieke basisverzekering met slechts beperkte ruimte voor concurrentie tussen commerciële verzekeraars, dan is de vaag of het middel niet erger is dan de kwaal.''