Nieuw geval van BSE ontdekt bij koe in Holten

Bij een zes jaar oude koe op een bedrijf in Holten (Overijssel) is BSE geconstateerd. Deze besmetting is het drieënvijftigste geval in Nederland sinds 1997. Dat heeft het ministerie van Landbouw vandaag bekend gemaakt. De koe is geboren op 16 september 1996. Bij aanbieding voor de slacht bleek met de snelle BSE-test dat de koe BSE had. Sectie bevestigde dat later. Bij geen van de andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. Alle 88 runderen op het bedrijf zijn geruimd. Ook alle verwante dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf worden getraceerd en geruimd. Per 1 maart trekt minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij een BSE-geval geen geld meer uit voor het ruimen van gezonde runderen. Boeren hebben dan de garantie dat vlees en zuivel van stalgenoten geëxporteerd kunnen worden. Tot die datum gaat het ruimen nog door.