Ledenverlies De Unie

De vakbond De Unie is vorig jaar enkele duizenden leden kwijtgeraakt. Het ledenverlies deed zich onder meer voor bij casino-medewerkers, koks en vliegtuig-technici. Dit heeft voorzitter J. Teuwen van De Unie vanmorgen bevestigd.

De Unie is een van de kleinere bonden en sluit voor hoger opgeleid personeel zo'n 360 CAO's af. Bij het deel van De Unie dat in de marktsector CAO's afsluit, stonden tegenover 4.600 nieuwe aanmeldingen zo'n 5.400 uitschrijvingen, een verlies van 800. De Unie telt hier nu bijna 88.000 leden, bijna een procent minder dan vorig jaar. De meeste leden vertrokken door met pensioen te gaan, de rest door de oprichting van bedrijfsvakbonden bij Holland Casino en KLM.

,,Jonge mensen ontvangen bij het casino een vorstelijk salaris, maar ontdekken al gauw dat zij door het nacht- en weekendwerk hun vrienden niet meer zien. Wíj zien dat als een onvermijdelijk onderdeel van het werk, maar een nieuwe vakbond heeft met de belofte iets te doen aan de roosters veel leden getrokken'', verklaart Teuwen. Bij KLM kon De Unie de technici niet ter wille zijn. ,,De technici wilden een loonsverhoging van dertig, veertig procent. Gezien de malaise in de luchtvaart hebben wij dat geweigerd. Toen hebben de technici zelf een bond opgezet'', vertelt Teuwen.

Bij De Unie Zorg en Welzijn, dat bij de (semi-)overheidsinstellingen CAO's afsluit, was het ledenverloop grillig. Door de toetreding van enkele voormalige CNV-bonden is het ledenaantal in 2001 explosief gegroeid met zo'n 6.000 leden. Vorig jaar viel deze ledenwinst weer weg door het vertrek van enkele beroepsorganisaties van onder meer welzijnswerkers en koks. Het aantal leden daalde hier met 4,2 procent tot 96.000.

    • Karel Berkhout