`Inspectie zorg moet assertiever optreden'

Inspecteurs voor de gezondheidszorg moeten, als ze niet via de voordeur binnenkomen, desnoods 's nachts over het hek van een ziekenhuis of zorginstelling klimmen om te controleren hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld.

Daartoe riep staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gisteren in een nieuwjaarstoespraak de Inspectie op. De bewindsvrouw (CDA) pleitte voor een ,,krachtige inspectie'' die als de ,,gezondheidspolitie van Nederland'' opereert. Tegelijkertijd moet de dienst, aldus Ross-Van Dorp, meer bevoegdheden krijgen. Ze denkt aan het ,,rechtstreeks geven van een aanwijzing aan een instelling of een medische specialist en het uitdelen van bestuurlijke boetes''. Daarmee sluit ze aan bij de wens van de inspectie zelf om boetes te kunnen uitdelen aan zorginstellingen als deze zich niet houden aan de in 1996 ingevoerde kwaliteitswet.

Inspecteurs moeten bovendien minder met directies en meer met ,,artsen, verpleegkundigen en ander personeel, maar ook met patiëntenorganisaties praten''. Ross-Van Dorp: ,,Deze weten vaak heel goed hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld.'' Verder riep ze op tot het opheffen van de geheimhoudingsplicht van klachtencommissies van zorginstellingen: de mogelijkheid moet geopend worden om klachten die nu alleen intern afgehandeld worden, door te sluizen naar de inspectie.

Ross-Van Dorp deed gisteren geen toezeggingen voor een uitbreiding van de inspectie waartoe de Tweede Kamer al verschillende keren heeft opgeroepen. Naarmate marktwerking in de zorg toeneemt, wordt toezicht op de kwaliteit volgens de Kamer belangrijker. In een evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) constateerde een team van wetenschappers vorige maand ook dat er ,,te weinig controle is op falende artsen''. Medische fouten worden volgens hen nauwelijks vervolgd. Ook controleert de inspectie te weinig of tuchtmaatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De BIG werd vijf jaar geleden ingesteld om burgers te beschermen tegen ondermaatse zorg.