IND: in 2002 veel minder asielzoekers

Het aantal nieuwe asielverzoeken is vorig jaar fors gedaald. Tegelijkertijd zijn er meer buitenlanders naar ons land gekomen voor gezinsvorming en gezinshereniging of om hier te studeren.

Dit blijkt uit een overzicht dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gisteren heeft gepubliceerd.

In 2002 hebben 18.667 personen in Nederland asiel gevraagd. Een jaar eerder waren dat nog 32.579 en in 2000 bijna 44.000. Vorige maand december kwamen er 920 mensen naar de aanmeldcentra voor een asielverzoek, een halvering vergeleken met een jaar eerder.

Tegelijkertijd stijgt het aantal buitenlanders dat in Nederland wil werken, studeren of in aanmerking wil komen voor gezinshereniging. Vorig jaar waren dat bijna 65.000 personen, in 2001 ging het om 50.000, in 2000 om iets meer dan 44.000.

De opvallende afname van het aantal asielverzoeken heeft volgens een woordvoerder van de IND drie oorzaken. In de eerste plaats de nieuwe `paarse' vreemdelingenwet die in april 2001 van kracht werd. Daarbij hoort ook een scherpere eerste beoordeling van het verzoek. ,,Een zwak verhaal maakt geen enkele kans meer en dat raakt bekend in steeds grotere groepen'', aldus een IND-woordvoerder. Ook werden vorig jaar meer zaken snel afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2002 lag het aantal zaken dat na een snelle afhandeling leidde tot een afwijzing op 60 procent. Gemiddeld over het hele jaar was dat 45 procent, een verdubbeling ten opzichte van 2001, toen het percentage rond de 22 procent schommelde.

Een andere oorzaak voor de daling is dat het aantal landen dat door de overheid als `onveilig' wordt gezien, vorig jaar is verminderd. Het meest opvallend is Afghanistan waarover eind vorig jaar werd besloten dat terugkeer mogelijk is.

Een ander effect van de nieuwe vreemdelingenwet is dat het aantal uitzettingen een stijgende lijn vertoont. Vorig jaar zijn 21.255 personen het land uitgezet omdat ze uitgeprocedeerd waren, bijna vijfduizend meer dan in 2001.

Het aantal illegalen dat over de grens is gezet nam toe van 24.000 in 2001 naar ruim 29.000 vorig jaar.