Houtkap

Het artikel Akzo stapt uit project op Kalimantan (8 januari, pagina 18) maakt gewag van een moratorium op de houtkap in Indonesië. Dit betreft alleen de zogeheten `kaalkap'. Het beschreven project had niet betrekking op een areaal van 48 hectare bos, maar 48.000 hectare.