België stemt op 18 mei

De Belgische regering heeft de datum voor de parlementsverkiezingen met een maand vervroegd en vastgesteld op zondag 18 mei. Volgens de liberale premier Guy Verhofstadt hebben praktische overwegingen geleid tot het besluit.

Christen-democratisch oppositieleider Stefaan De Clerck meende dat ,,chronische onenigheid'' reden is voor de paars-groene coalitie om de verkiezingen eerder te houden. Ook wees hij op dreigende meningsverschillen in de regering bij een eventuele oorlog tegen Irak.

Volgens Verhofstadt heeft de vervroeging vooral te maken met een grondwetsherziening, waarmee het huidige parlement een begin moet maken. Na het besluit over deze grondwetsherziening, die heeft te maken met een eerder overeengekomen staatshervorming en kieshervorming, moeten volgens de wet binnen 40 dagen verkiezingen volgen.

Een extra probleem was hierbij het feit dat de paasvakanties in Vlaanderen en Wallonië dit jaar niet samenvallen. De oorspronkelijke verkiezingsdatum zou in het gedrang zijn gekomen als het parlement de grondwetsherziening volgens plan pas na de paasvakantie had behandeld. Verhofstadt noemde als voordeel van verkiezingen op 18 mei ook dat deze dan buiten de examenperiode en het begin van de zomervakantie vallen. In België geldt stemplicht. Voor het eerst moeten ook de 250.000 in het buitenland wonende Belgen stemmen, wat volgens deskundigen op grote organisatorische problemen kan stuiten.

Verhofstadt maakte gisteren opnieuw duidelijk dat een voortzetting van de in 1999 aangetreden paars-groene coalitie zijn voorkeur heeft. ,,Het hangt natuurlijk af van de verkiezingsuitslag, maar ieder weet dat ik me goed voel in deze coalitie.'' Het was in 1999 voor het eerst in 40 jaar dat er een coalitie zonder christen-democraten kwam. Dat maakte het onder meer mogelijk dat na Nederland ook België een euthanasiewet kreeg.

Bij de komende verkiezingen is vooral belangrijk of in Vlaanderen de liberale VLD of de christen-democratische CD&V de meeste stemmen haalt, omdat de grootste partij het initiatief bij de kabinetsformatie kan nemen. In Wallonië is de socialistische coalitiepartij PS verreweg de grootste.