Teletubbies en Playboy uit de gratie

Door het instorten van de beurskoersen is de animo van het zelf beleggen duidelijk afgenomen. Dat is bijvoorbeeld goed te merken aan het blad BeleggersBelangen, dat de oplage de eerste drie kwartalen van 2002 steeds met 1.500 stuks zag dalen tot 25.838 per 1 oktober. Ook de belangstelling voor Tinky Winky, Laa-Laa, Dipsy en Po (de Teletubbies) is tanende. In het eerste kwartaal van 2002 kochten liefhebbers nog bijna 60.000 exemplaren van het Teletubbies Tijdschrift. In het derde kwartaal waren dat er nog 47.000. Playboy was een ander blad dat de oplage fors zag dalen.

In het algemeen verging het de tijdschriftenbranche niet slecht in de eerste negen maanden van 2002, zo valt af te leiden uit cijfers die het Instituut van Media Auditing gisteren heeft gepubliceerd. Zo handhaafde het belangrijkste vrouwenblad Libelle de oplage in deze periode op bijna 600.000 exemplaren. Het roddelblad Privé boekte een kleine winst en steeg naar 320.000 stuks, ondanks de opkomende concurrentie van Party (van 110.000 naar 125.000 stuks in de eerste drie kwartalen).

Mannenblad Playboy zag de oplage dalen van 100.000 in januari naar 67.000 in het najaar. Andere soortgelijke tijdschriften hadden geen last van een dalende verkoop. Penthouse bleef elk kwartaal ruim 43.000 stuks verkopen. Het grootste tijdschrift van Nederland is de Kampioen, een uitgave voor alle leden van de ANWB, dat in oktober nog een oplage had van 3.750.000 miljoen stuks. Veronica Magazine volgt met een miljoen exemplaren en het ledenblad van de Vereniging Eigen Huis had in oktober nog een oplage van 635.000.