Subsidie voor hulp oud-werknemer

Een werkgever kan voortaan subsidie aanvragen als hij zijn met ontslag bedreigde werknemer aan een andere baan helpt. Bedrijven worden zo gestimuleerd hun vacatures te vervullen met werklozen of met mensen die binnenkort op straat komen te staan bij hun oude baas. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft dit vandaag bekendgemaakt. Dit overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktbeleid.