`Steekpenningen' zag wethouder als `plicht'

Wethouder E.M. Koning-Hoevelaken van Delfzijl trad maandag af, nadat bekend werd dat ze een fractiegenoot maandelijks 300 euro had toegeschoven. De rijksrecherche stelt een onderzoek in.

Ze zag de 300 euro die ze fractiegenoot A. Bruininck zes maanden lang gaf, niet als een gunst, noch als gift. Emmy Koning-Hoevelaken van Gemeentebelangen Delfzijl, die gisteren aftrad als wethouder: ,,Ik zag het als een sociale verplichting. Ik ging als wethouder eens zoveel verdienen, terwijl Bruininck gekort zou worden op zijn invaliditeitsuitkering.''

Van omkopen is geen sprake, beklemtoont ze. Dat ze haar wethouderszetel zou hebben gekocht, zoals boze tongen in de gemeente beweren, is volstrekt niet waar. Achteraf is de maandelijkse schenking naïef, geeft ze toe. ,,Noem het politieke onervarenheid. Ik heb een groot sociaal hart.''

Bruininck was een huisvriend, met wie ze in 2000 de partij opzette en in de kleine uurtjes strategieën bedacht. In totaal gaf ze hem 1.800 euro. ,,We spraken af dat hij zich een slag in de rondte zou solliciteren, maar dat gebeurde niet.'' In oktober vorig jaar stopte ze de betalingen.

Gisteren werd bekend dat de rijksrecherche een onderzoek instelt naar mogelijke strafbare handelingen van Koning en Bruininck. In de Gemeentewet staat dat raadsleden noch wethouders gunsten of gelden mogen verstrekken of aannemen.

In december vorig jaar vertelde Koning aan de andere collegeleden over haar betalingen aan Bruininck. Het was een emotionele onthulling die voortkwam uit frustratie, zegt ze. Op 19 december meldden vier van de vijf fractieleden van Gemeentebelangen dat zij zich gingen afsplitsen en verder zouden gaan onder de naam Lijst Bruininck. Bruininck c.s. verweten hun eigen wethouder Koning ,,regentesk'' optreden en onvoldoende communicatie met de partij.

Koning ervoer het als ,,een dolksteek in de rug''. Gefrustreerd als ze was, vertelde ze de rest van het college na afloop van de vergadering dat ze Bruininck nog wel elke maand 300 euro aan contanten had geschoven. ,,Het college zei dat het geen handige manoeuvre was, maar dat het goed was dat ik ermee gestopt was'', aldus Koning.

In de tussenliggende reguliere collegevergaderingen werd er met geen woord meer gerept over haar betalingen, zegt ze. Pas veertien dagen na haar bekentenis besloot Haaksman het openbaar ministerie in te lichten. Koning is verbijsterd dat burgemeester Haaksman de betalingen heeft gemeld aan het openbaar ministerie. Ze voelt zich door hem ,,gepiepeld''.

Burgemeester Haaksman zegt dat hij alles op een rijtje wilde zetten en dat Bruininck niet bereikbaar was. ,,Je denkt: dit is nogal wat, wat hier gezegd is. Is het in strijd met de Gemeentewet? De zondag en maandag erop hebben we als college van gedachten gewisseld. We moesten het verifiëren bij Bruininck, die tussen kerst en oud en nieuw weg was.''

A. de Kruijff, het enige overgebleven raadslid van Gemeentebelangen, noemt dit ,,je reinste flauwekul, absoluut in strijd met de waarheid. De maandag na die bewuste raadsvergadering van de 19de nodigde het college de Lijst Bruininck al uit om over een herstel van de breuk binnen de fractie te spreken.''

Koning denkt dat er wat anders aan de hand was: tot vorige week werd er een lijmpoging ondernomen tussen haar, de Lijst Bruininck en De Kruijff. Er is volgens haar een direct verband tussen het mislukken daarvan en het naar buiten brengen van de betalingen. De burgemeester ontkent dit met klem. ,,We waren hiermee onder alle omstandigheden naar buiten getreden'', zegt hij.

Raadslid G. Stulp, die zich in augustus afscheidde van Gemeentebelangen, vindt de verklaring van Haaksman evenmin geloofwaardig. Hij is ervan overtuigd dat Haaksman wilde afwachten of de lijmpoging zou slagen. ,,Was die gelukt, dan was dit allemaal in de doofpot gestopt.''

Bruininck, die zelf niet bereikbaar was voor commentaar, beraadt zich op zijn positie, zegt fractievoorzitter S. Roelsma van de Lijst Bruininck. ,,Hij moet zelf een besluit nemen. We willen eerst het onderzoek van de rijksrecherche afwachten. Maar als ik de deskundigen mag geloven, ligt er geen groot juridisch probleem.'' Haaksman meent daarentegen dat Bruinincks positie ,,heel moeilijk'' is.

    • Karin de Mik