SP voert actie, PvdA dient motie in

De PvdA moet weer de straat op. In Rotterdam wordt daarbij een bus in gezet. Actievoerende SPers lachen erom.

PvdA Vragen? Zeker Slagen! Afspraak maken? Dat kan! Inclusief telefoonnummer staat het op beide zijkanten van de rode bus, waarop twee door boze passanten gemaakte krassen intussen zijn weggewerkt. Gescholden wordt er ook bijna niet meer (`jullie zijn voor de zwarten') als mensen op weg naar de markt langs de bus lopen. Het went kennelijk, de aanwezigheid op straat van sociaal-democraten die de weg naar de kiezer terug proberen te vinden.

Ook de Rotterdamse PvdA-afdeling Prins Alexander zelf begint er gewoon aan te raken dat zij sinds drie maanden met een opgeknapte, van de schroot geredde srv-bus mobiel kantoor houdt in de wijk. Fractiesecretaris Wim Littel: ,,Het kost wel veel tijd. Maar nu zijn we tenminste onder de mensen.''

Met de verkiezingen in zicht zwermen de landelijke politici nu uit over het hele land: praatje maken, handje schudden. In het Rotterdam van Pim Fortuyn, de stad waar de sociaal-democraten een halve eeuw in het college zaten, komen ze extra vaak. Maar werkt het ook? Communiceert de partij weer met de mensen?

Fractiesecretaris Wim Littel, sinds een kwart eeuw actief lid, heeft zijn twijfels over de bestendigheid van de contacten. Littel: ,,Als wij in verkiezingstijd op de markt gingen staan folderen zeiden de mensen altijd: ja, nu willen jullie wel praten, nu er weer verkiezingen zijn.'' Dankzij de bus, ingericht met bankjes, een kacheltje en thermoskannen koffie, ziet de deelgemeentelijke afdeling die mensen nu om de vrijdagmorgen.

En zien ze de collega's van een partij die al langer ervaring heeft in de regelmatige omgang met de gewone kiezer: de Socialistische Partij, waarmee PvdA, CDA en GroenLinks in Prins Alexander sinds de vorige verkiezingen een coalitie vormen. Vijftig meter verderop op de winkelpromenade, waar de bus niet kan komen, staan bij een tafeltje voor het postkantoor Rieks Weerman en Geertje Boekhoudt van de SP, respectievelijk campagnecoördinator voor de stad en fractievoorzitter van de deelgemeente.

Ze staan er al jaren op vrijdagmorgen, zonder koffie, zonder kachel, maar wel met een zak vol sponsjes in de vorm van een tomaat die het winkelend publiek worden aangeboden. `Wilt u een gratis sponsje?', klinkt het, de folder krijgen de mensen erbij. Aan de muur van het postkantoor hangt naast de officiële campagneposter een zelfgemaakt affiche in de vorm van een strippenkaart. Het affiche herinnert eraan dat de afdeling de afgelopen weken duizenden handtekeningen verzamelde tegen het verkleinen van de zones in het stadsvervoer, wat duurder openbaar vervoer tot gevolg zou hebben.

,,Die kan er niet in, hè'', wijst Rieks Weerman naar de PvdA-bus. ,,En ze komen er ook niet uit. Dus dan kun je wel met grote letters op je bus zetten: we komen naar de mensen toe, maar als je niet op ze afstapt, doe je dat toch niet. Dus wat komt er dan in zo'n bus: mensen die eens goed willen klagen.''

Het is niet helemaal waar. Wim Littel, Arie Eekhof (penningmeester) en Guus Schreven (fractievoorzitter) komen wel uit de bus, al zitten ze er ook in, bijvoorbeeld om even de voeten te warmen. Maar inderdaad: ze spreken de mensen niet aan.

Secretaris Littel: ,,Kijk, deze bus is betaald met geld dat wij van de deelgemeente krijgen voor fractieondersteuning. Daar hebben we niet een kantoor, maar een mobiel kantoor van betaald. Wij vinden: dat geld is niet bedoeld om campagne mee te voeren. Dus wachten wij tot mensen een gesprek met óns beginnen.''

Penningmeester Eekhof: ,,Wij wíllen mensen ook niet een folder in de hand duwen. Daar zitten de mensen niet op te wachten. Wij willen praten met de mensen en voor onze partij betekent dat allereerst: luisteren.'' En inderdaad: deze houding heeft tot gevolg gehad dat de mensen die dan een gesprek begonnen dat deden om hun hart te luchten. Maar dat was vooral in het begin. Eekhof: ,,Als je er langer staat, biedt je continuïteit. Dan trekt dat bij.''

Zoals ze er niet staan om campagne te voeren, zo staan ze er al helemaal niet om actie te voeren. Verzamelt de SP handtekeningen tegen de nieuwe zone-indeling, de PvdA dient er een motie tegen in. Fractievoorzitter Guus Schreven: ,,Die motie is overgenomen. En dat komt dan heus wel in de wijkkrant te staan. Maar het is waar: wij zoeken het meer in het bestuurlijke.''

Toch is de bus ,,niet voor niks'' (Littel) gekocht. ,,We willen meer initiatieven nemen. Minder afwachtend zijn en meer vanuit de basis werken.'' Daar zijn intussen ook al voorbeelden van. Zoals de motie die binnenkort wordt ingediend om schoolpleinen na schooltijd open te stellen voor oudere jeugd. En toen er klachten binnenkwamen over onveilige zebrapaden, ,,heeft een medewerker alle zebrapaden in de deelgemeente in kaart gebracht in een rapportje, dat we nu inbrengen in de raad'' (Schreven). Ook heeft de fractie per wijk twee mensen aangewezen die daar alles in de gaten moeten houden, ,,die gaan dan naar bewonersavonden toe, ze onderhouden de contacten, dat soort dingen''.

Deze vrijdagmorgen zijn Rieks Weerman en Geertje Boekhoudt wat later dan de PvdA-collega's, voor een handtekeningenactie tegen de verhoging van de ziekenfondspremie. ,,Ha, de concurrenten, komen jullie straks een kopje koffie halen?'' Ze komen voor koffie en voor hun actie. ,,Ja, toen ik die bedragen zag, dacht ik ook dat ik een verzakking kreeg'', zegt Arie Eekhof, wanneer hem een van de ansichtkaarten wordt voorgehouden die de concurrenten gaan sturen aan `Beste minister De Geus': ik protesteer tegen de absurde verhoging van de nominale ziekenfondspremie'. Hij tekent.

Binnenkort komt er een actie tegen de verplichte identificatieplicht vanaf twaalf jaar, de `oormerkenactie'. Rieks Weerman: ,,Dan gaan we gele flappen uitdelen die je om je oor kunt hangen. Dat verzinnen we dan. Zo gaat het: je verzint wat, je denkt: valt het te realiseren en eigenlijk blijkt dat dan altijd te kunnen.''

    • Gretha Pama