Scherp maar beschaafd

Twee concurrerende politici, fractieleider Maxime Verhagen van het CDA en oud-minster Klaas de Vries, nummer drie op de PvdA-lijst, die elkaar lieten uitpraten en elkaar soms zelfs gelijk gaven. Bijvoorbeeld bij het debat over het minderhedenbeleid in dit land dat al een paar decennia niet deugt. En dat het weinig zin heeft om daarvoor de ene of de andere partij de schuld te geven. Twee ervaren en in de kijkcijfersfeer geharde presentatoren, Ferry Mingelen en Paul Witteman, die een redelijke orde wisten te handhaven zonder hun gesprekspartners om de tien woorden te onderbreken. En verder een aardige mix aan thema's en journalistieke genres in een klein uur. Zonder veel lawaai en zonder veel pretenties gebracht. Bovendien zonder de gasten die steeds vaker vertoonde omgekeerde bewijslast op te dringen, die vroeger vooral tot de privileges van de kroeg, het stadion of de kapperswinkel werd gerekend. Namelijk: ,,Den Haag'' deugt niet, politici zijn zakkenvullers, bewijst u het tegendeel maar eens, u hebt twintig seconden.

Kortom, Nederland kiest, een gemeenschappelijke productie van Nova en Den Haag Vandaag waarvan gisteravond op het derde net de tweede aflevering te zien was, mocht in menig opzicht een informatieve verademing heten. Een korte reportage over de intussen nagenoeg geheel door Turkse en Marokkaanse gezinnen bewoonde Derkinderenstraat in Amsterdam-West, en hun klachten over het verdwijnen van het vroeger veel gemengdere karakter van die straat, gaf extra reliëf aan een debatje over drang of dwang rond taal- en inburgeringslessen en multiculti versus de noodzaak van meer integratie.

Geluk hadden de programmamakers met de actuele toegift waarvoor mevrouw Duisenberg uit de Gaza-strook had gezorgd en die zij in de uitzending via een schakelverbinding mocht toelichten. Zowel De Vries als Verhagen noemde haar optreden niet zo dienstig voor de Palestijnse zaak. Mooi meegenomen voor het programma was ook dat er, zo'n twee weken voor de verkiezingsdag, een kentering in de opiniecijfers zichtbaar lijkt te worden door het oprukken van de PvdA en de stagnatie van de VVD. Was het daarom dat Verhagen en De Vries hun meningsverschillen scherp, maar steeds civiel bespraken? Hoewel, het zijn geboren Limburgers, dat hielp misschien ook.

    • J.M. Bik