Partijen ruziën over bedragen bezuinigingen

De VVD botst met het CDA over nieuwe bezuinigingen. De plannen die het CDA vanmorgen heeft gepresenteerd zijn vaag en soms te optimistisch ingeschat. De burger wordt bovendien geconfronteerd ,,met erg veel lastenverzwaringen'', zo zegt VVD-leider Zalm.

PvdA-leider Bos spreekt van ,,onzalige plannen'', omdat het CDA veel geld nodig heeft voor de stelselherziening in de zorg. De PvdA wil dat uitstellen.

Het CDA wil 9,5 miljard euro extra bezuinigen of minder uitgeven, zo verklaarde lijstrekker Balkenende vanmorgen. Van dat bedrag wil het 2,1 miljard bestemmen voor nieuwe uitgaven, onder meer in zorg en onderwijs, en voor lastenverlichting. Netto buigt het CDA dus voor 7,4 miljard om. Het CDA reageert hiermee op de jongste prognoses van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat het volgende kabinet op een tegenvaller van 10 miljard euro moet rekenen. In de CDA-plannen ontstaat er in 2007 een financieringsoverschot van 0,5 procent. Dat betekent dat er dan een kleine 2,5 miljard aan aflossing van de staatsschuld kan worden besteed. De doelstelling om de staatsschuld in 25 jaar af te lossen, moet niet te strikt worden opgevat, zo zei Balkenende. ,,Eén generatie is grofweg 25 jaar, maar dat kan naar boven en beneden afwijken.''

Het CDA gaat er, net als PvdA, VVD en D66, van uit dat de komende vier jaar de loonstijging tot het inflatieniveau beperkt blijft. Daardoor ontstaat volgens het CDA een bezuiniging van 2,8 miljard (volgens de VVD levert de loonmatiging 4 miljard op, volgens de PvdA 2). Het CDA boekt opnieuw de onroerendezaakbelasting in, wat 2 miljard oplevert. De OZB was naar de wens van de VVD geschrapt in het regeerakkoord. Verder bezuinigt het CDA 1,3 miljard door het aanpakken van de bureaucratie en de administratieve lastendruk. Balkenende zei dat hij ,,slagen wil maken'' bij de ontbureaucratisering, maar hij verwacht geen gedwongen ontslagen bij ambtenaren. Eerder denkt hij aan het stroomlijnen van de overheidsorganisatie. Als voorbeeld noemde hij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken die beiden bezig zijn met het thema veiligheid. ,,Een ministerie voor Veiligheid is een optie,'' aldus Balkenende. Door het `kwartje van Kok' niet terug te geven aan de automobilisten haalt het CDA een half miljard binnen.

Het niet afschaffen van de OZB en het niet teruggeven van het kwartje van Kok is tegen het zere been van de VVD. VVD-leider Zalm vindt dat het CDA de burger hiermee te veel met lastenverzwaring opzadelt. Het feit dat het CDA 700 miljoen wil bezuinigen door minder ziekteverzuim bij de overheid te veronderstellen, noemt hij ,,vaag''. ,,Waarom hebben we dat niet eerder gedaan.

Het CDA wil voor een half miljard snoeien in subsidies. Ook de roker moet wat bijdragen aan de CDA-bezuinigingen: de accijns op tabak gaat de komende vier jaar met 25 cent omhoog. Voor onderwijs en zorg trekt het CDA een half miljard euro uit aan extra uitgaven. Om de stijging van premies in de gezondheidszorg te compenseren stelt ze 1 miljard beschikbaar.

De SP heeft vanmorgen ook een financiële aanpassing op het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. De SP streeft naar een begrotingevenwicht in 2007 en vermindert daarmee dus nog niet de staatsschuld. De partij stelt ten opzichte van de Miljoenennota 7 miljard euro aan uitgavenverminderingen. Met lastenverzwaring wil de SP 5,3 miljard euro aan inkomsten binnenhalen. Het schrappen van het teruggeven van het kwartje van Kok en het handhaven van de OZB, zoals in het regeerakkoord staat, levert 2,75 miljard op. Voor extra investeringen in ondermeer zorg, onderwijs, politie en sociale zekerheid wil de SP 10 miljard euro uitgeven. Zo houdt de SP per saldo 5 miljard euro over om de begrotingstekort weg te werken.

De grootste bezuiniging boekt de SP bij defensie (2,9 miljard). Op de bureaucratie en het inhuren van extrernen moet 900 miljoen bezuinigd worden. De extra inkomsten bestaan onder meer uit een verhoging van de vennootschapsbelasting van 0,5 procent, herinvoering van de vermogensbelasting van 0,7 procent, vervanging van de vermogensrendementsheffing door vermogenswinstbelasting van 35 procent en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek boven 225.000 euro. De ChristenUnie bezuinigt in de aangepaste financiële onderbouwing van haar verkiezingsprogramma 8,1 miljard euro.