Nuon stopt met Portugees project

Nuon is gestopt met een project in Portugal om golven in zee om te zetten in stroom. Het energiebedrijf had er tot nu toe 20 miljoen euro in geïnvesteerd. Een woordvoerder van Nuon heeft dit gisteren bevestigd. Nuon heeft het besluit genomen nadat drie pogingen om de onderwatercentrale af te zinken voor de Portugese kust waren mislukt. De risico's dat het gevaarte zou kantelen, bleken te groot. De centrale is eigendom van Archimedes Waveswing, waarvan Nuon het overgrote deel van de aandelen bezit. Nuon gaat nu proberen om andere financiers te vinden.