Links ligt goed bij allochtone kiezer

Linkse partijen scoren goed onder allochtone kiezers. In een onderzoek van NIPO, dat voorafgaande aan de verkiezingen op 22 januari nog twee keer zal worden herhaald, zegt 31 procent op de PvdA te zullen stemmen, 23 procent op de SP, 18 procent op de VVD en 12 procent op het CDA. GroenLinks, de LPF, D66 en de Christenunie krijgen respectievelijk 6, 2, 4 en 3 procent van de stemmen van de kiezer van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt Nederland ruim een miljoen niet-westerse allochtonen boven de 18 jaar. Naar schatting tweederde van hen heeft de Nederlandse nationaliteit en mag dus stemmen. Uitgaande van de opkomst onder autochtone kiezers is dat goed voor tien van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Het is voor het eerst dat het onderzoekbureau NIPO voorafgaande aan parlementsverkiezingen heeft onderzocht wat allochtone kiezers gaan stemmen.