Dure olie

De meeste Europeanen, zo schreef Gabriel García Márquez ooit, zien als ze aan Latijns Amerika denken een man met een snor, een gitaar en een revolver voor zich. En vaak hebben de Europeanen het zich kunnen veroorloven van dit stereotype te genieten of het naar believen te negeren. Maar niet op dit moment. De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft noch een snor noch een gitaar. Maar de olieprijzen in de wereld zijn met zo'n 30 procent gestegen als gevolg van een algemene staking in Venezuela, die al een maand duurt en de olie-industrie van het land heeft lamgelegd.

De staking is een onderdeel van pogingen van een brede coalitie van zakenlieden en vakbondsleiders om Chávez tot aftreden te dwingen. Gelukkig hebben Saoedi-Arabië en andere leden van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) gezegd bereid te zijn de olieproductie met twee miljoen vaten per dag te verhogen ter compensatie van de stilgevallen Venezolaanse export.

Dat zou de op hol geslagen olieprijzen even tot bedaren kunnen brengen, maar laat weinig ruimte voor nog meer productieverhogingen als die nodig mochten zijn, bijvoorbeeld in geval van een oorlog tegen Irak. De Venezolaanse en de Iraakse exporten bedragen samen zo'n 3,4 miljoen vaten per dag.

Daartegenover kunnen de resterende OPEC-leden hun productie met ongeveer 2,7 miljoen vaten per dag opvoeren. Niet-OPEC-leden als Rusland, Mexico en Noorwegen benutten reeds vrijwel hun volledige productiecapaciteit. De Verenigde Staten moeten hun strategische reserves aanspreken als ze verdere prijsstijgingen willen voorkomen, zeker nu de commerciële voorraden zo klein zijn.

Niettemin kan een groot deel van de schade aan de wereldeconomie al zijn toegebracht. Volgens schattingen van zakenbank Goldman Sachs daalt de economische groei van de grootste zeven industrielanden met 0,3 procent bij iedere stijging van de olieprijzen met 10 procent.

Als het huidige prijsniveau wordt gehandhaafd, zal de economische groei van de G7-landen aan het eind van dit jaar bijna een vol procentpunt lager uitvallen. Wellicht moeten de economen hun voorspellingen dus wederom herzien.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone