Door ruzie over aandelen redding Thialf niet zeker

Grootaandeelhouder Van Bekkum heeft gisteren ondanks toezeggingen zijn belang in de Thialf-ijshal van Heerenveen niet overgedragen aan een stichting die de schaatstempel weer financieel gezond moet maken. Daardoor blijft het gevaar van een faillissement aanwezig.

De afgezette directeur Van Bekkum en vier bedrijven, die Thialf financieel willen steunen, konden het niet eens worden over de voorwaarden van de transactie. Volgens interim-directeur Slagter is de oprichting van de stichting nu ver weg en mogelijk zelfs verkeken. De bankiers van de vier bedrijven (Interbrew, Staal Bankiers, Essent en Rabo) zijn alleen bereid een miljoen euro te lenen om de kortlopende schulden af te lossen als de aandelen van Van Bekkum in bezit komen van de stichting. Thialf heeft dertig schuldeisers die deze week geld willen zien. Het gaat daarbij om naar schatting zo'n twee miljoen euro. ,,Als er vrijdag nog geen definitieve oplossing is gevonden, vraag ik me af wat ik hier nog moet doen'', zegt Slagter. ,,Dan moet ik misschien een andere methode bedenken om Thialf vlot te trekken. Bijvoorbeeld een supportersactie.''

Zondag beweerde schaatsbond-voorzitter Reitsma tijdens een persconferentie dat Thialf de volgende dag zou worden gered door de aandelenoverdracht van Van Bekkum. Die mededeling is derhalve voorbarig geweest. Het vermoeden bestaat dat de KNSB dit heeft gedaan om de aanwezige ISU-bestuurders gerust te stellen. Nederland heeft ook voor 2004 en 2005 van de Internationale Schaats Unie de organisatie van de Europese Kampioenschappen allround toegewezen gekregen. De Thialf-hal is de enige schaatsaccommodatie in Nederland met een A-status.

De bond werkte het afgelopen weekeinde ook mee aan een (mislukte) coup om interim-voorzitter Slagter op een zijspoor te zetten. Een oud-topman van Essent, dat ook de World-Cupwedstrijden van de ISU sponsort, moest de nieuwe stichting gaan leiden. Deze machtsgreep, die werd gesteund door Interbrew, viel slecht bij een aantal andere sponsors van Thialf.

De zorgelijke financiële situatie van het ijsstadion heeft ook nog steeds de aandacht van de landelijke politiek. In antwoord op vragen van D66-fractievoorzitter De Graaf hebben de staatssecretarissen Ross (Sport) en Wijn (Economische Zaken) geantwoord dat overheidssteun aan Thialf niet aan de orde is omdat de verantwoordelijkheid van de exploitatie van het ijsstadion niet bij de overheid berust. Ook stellen de bewindslieden in hun antwoord dat er in beginsel overeenstemming is bereikt over een oplossing, maar dat ,,nadere concretisering'' hiervan nog plaatsvindt.

De Graaf wil dat de ministeries met Thialf en haar schuldeisers rond de tafel gaan zitten om de financiële problemen op te lossen. De D66-leider: ,,Ik vind dat de staatssecretarissen wel erg terughoudend zijn. Natuurlijk moet de overheid in beginsel voorzichtig zijn bij de subsidiëring van bestaande sportaccommodaties, maar het Thialf-stadion is wel een erg bijzonder geval.''

Volgens De Graaf is het ,,te gemakkelijk om tegen de geldschieters en schuldeisers te zeggen `zoek het onderling maar uit, wij kijken wel toe hoe het gaat'. Er zijn volgens mij ook oplossingen mogelijk die de overheid uiteindelijk geen geld kosten, ik denk bijvoorbeeld aan een renteloze lening.'' Crisismanager Slagter verwacht met een renteloze lening van 2,5 miljoen euro, die een looptijd heeft van tien jaar, Thialf weer gezond te kunnen maken.