`Bedrijf vergrootte kans op kanker'

Werknemers van een grondverzetbedrijf uit Goor hebben een verhoogde kans op longkanker. Zij hebben in 2002 gewerkt met asbest vervuilde grond en deze verspreid in de omgeving, terwijl ze niet wisten dat de grond verontreinigd was. De leiding van het bedrijf wist van de vervuiling en probeerde de grondleveranties te verdoezelen.

Dat stelde het openbaar ministerie gisteren tegen een rechtszaak in Almelo tegen het bedrijf. Het baseert zich daarbij op onderzoek van TNO/NFI. Het OM beschuldigt het bedrijf van ,,misdadig gedrag'' door het bedrijfsbelang boven het gezondheidsbelang van haar werknemers te plaatsen. Voor de rechtbank eiste het OM gisteren tegen een voormalig leidinggevende en een ex-directeur van het bedrijf onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van respectievelijk twaalf en zes maanden cel. Het bedrijf, Ter Horst BV, moet ook een boete van 150.000 euro betalen.

De vervuilde grond was afkomstig van een door Ter Horst gehuurd bedrijfsterrein, vroeger eigendom van het asbestverwerkende bedrijf Eternit. Ter Horst wist bij het aangaan van de huurovereenkomst in december 2001 dat het terrein vervuild was. De vervuilde grond werd verwerkt in een aarden wal op het terrein en verkocht aan zes klanten in de omgeving. Eén klant, een campinghouder uit Markelo, gebruikte de grond voor de aanleg van een speeltuin. Toen een werknemer van Ter Horst melding maakte van witte asbestvezels werd hem opgedragen gewoon door te werken.

Volgens een rapport van TNO/NFI waren de concentraties witte asbestvezels in de grond zo hoog dat bij bewerking de maximale gezondheidsrisico's werden overschreden. Officier van justitie De Muy: ,,En de kraanmachinist zat gewoon in het stof zijn boterhammetje te eten.'' Na ingrijpen van de arbeidsinspectie heeft de directie van Ter Horst geprobeerd de grondleveranties te verdoezelen door de administratie te vervalsen. Ook werd een valse schone grondverklaring afgegeven.