Weer overschot op de Belgische begroting

De Belgische overheidsbegroting is in 2002 voor het derde achtereenvolgende jaar zonder tekort afgesloten. Minister Vande Lanotte (Begroting) maakte gisteren een miniem overschot van 114 miljoen euro bekend. In de eurozone zijn vier landen zonder overheidstekort.

Behalve België slaagden ook Finland, Spanje en Luxemburg er vorig jaar in een schone lei te houden. De Belgische staatsschuld daalde in 2002 van 108,5 naar 106,1 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp). België, Italië en Griekenland hebben de hoogste schulden in de Eurozone. Ook de beide laatste landen hebben een staatsschuld boven de 100 procent van het bbp. België werkt al een aantal jaren aan vermindering van zijn schuld, die in 1996 nog 130,2 procent van het bbp bedroeg. Ter vergelijking: Nederland heeft een staatsschuld van rond 50 procent.

Volgens de afspraken van het Europese Stabiliteitspact moet de schuld in stappen naar 60 procent worden verlaagd. Minister Reynders (Financiën) zei te verwachten dat de staatsschuld in 2004 onder de 100-procentsgrens zal komen. De paars-groene coalitie, die in 1999 aan de macht kwam, had deze doelstelling nu al willen realiseren.

Het minieme begrotingsoverschot was volgens Vande Lanotte onder meer mogelijk door meevallende rente-uitgaven, hogere inkomsten in de sociale zekerheid en minder afdracht aan de EU wegens tragere economische groei. Dit leverde een voordeel van in totaal 800 miljoen euro op. Ook werd de begroting tussentijds licht bijgestuurd. De stijgende werkloosheid zorgde echter voor meer uitgaven. De regering had bij de opstelling van de begroting voor 2002 gerekend met 1,3 procent economische groei, maar deze kwam op 0,7 procent uit. In 2001 had België een licht begrotingsoverschot van 0,4 procent van het bbp.

Vande Lanotte verwierp gisteren kritiek van de christen-democratische oppositie dat de begroting sterk is geflatteerd door eenmalige inkomsten. Volgens de socialistische minister zijn minder overheidsbezittingen verkocht dan voorzien. Hij verwierp ook het verwijt dat wegens de verkiezingen in juni een te mooie voorstelling van zaken wordt gegeven. Volgens de christen-democraten heeft de paars-groene coalitie een hypotheek op de overheidsfinanciën gelegd door verplichtingen die tot 2006 bijna 5 miljard euro kosten. Bovendien moet de Belgische overheid vanaf 2004 ook beginnen de schuld van de spoorwegen over te nemen.

Voor dit jaar gaat de regering uit van 2,1 procent economische groei. De ministers Vande Lanotte en Reynders zeggen ook bij tegenvallende groei geen onoverkomelijke problemen te verwachten. Vande Lanotte rekent dit jaar op een nieuwe rente-meevaller.