Sobi wil rechter bij Reed Elsevier weren

De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) wil dat een van de rechters bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof zich terugtrekt uit een zaak die Sobi heeft aangespannen tegen uitgever Reed Elsevier.

Volgens directeur P. Lakeman van Sobi is registeraccountant P. Wortel, een van de twee deskundigen in de vijfkoppige Ondernemingskamer, te nauw betrokken bij een andere Sobi-procedure om nog onbevooroordeeld deel te nemen aan de beraadslagingen. Hij heeft een zogeheten wrakingsverzoek ingediend, dat behandeld moet worden voordat donderdag de procedure tegen Reed Elsevier begint.

De zaak tegen Reed Elsevier draait om de jaarrekening van de uitgever over 2001 en wordt, zoals alle jaarrekeningconflicten, achter gesloten deuren behandeld. De zitting over het wrakingsverzoek is wel openbaar, zegt Lakeman.

Hij wijst Wortel van de hand omdat Sobi een schadeclaim heeft lopen van tientallen miljoenen die voortvloeit uit de ondergang van zuivelcoöperatie Heino Krause. In dat kader heeft Sobi ook het accountantskantoor van Heino Krause, Ernst & Young, gedagvaard. Wortel was vroeger bestuursvoorzitter van Ernst & Young.

De Ondernemingskamer, die gespecialiseerd is in conflicten tussen beleggers en bedrijven, bestaat uit drie leden van de rechterlijke macht en twee externe deskundigen (zogeheten raden), die per rechtszaak aanschuiven.