`Pensioenfondsen moeten meer risico nemen met junk'

Nederlandse pensioenfondsen moeten meer beleggingsrisico's nemen. Zij zullen meer in risicovolle `junkbonds' en opkomende economieën moeten beleggen om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.

Dat stelt J. van Duijn, directeur van Robeco, een van de grootste beleggingsadviseurs van Nederland. Van Duijn vindt de aangescherpte regels van toezichthouder, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) voor pensioenfondsen `heel streng'. Die zijn er op gericht de risico's bij pensioenfondsen terug te brengen. Volgens Van Duijn zorgen nieuwe regels juist voor een patstelling bij pensioenfondsen die worstelen met de verhouding van hun vermogen ten opzichte van hun verplichtingen. ,,Willen zij hun dekkingsgraad verbeteren, dan moeten zij sluipwegen vinden om dat te bereiken.'' Van Duijn ziet mogelijkheden in de definities die de toezichthouder voor de dekkingsgraad – het vermogen ten opzichte van de verplichtingen – hanteert. Van Duijn: ,,Gelukkig hanteert de PVK maar twee beleggingscategorieën''. Dat rigide onderscheid biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om toch risicovoller te beleggen, terwijl de PVK met aangescherpte regels dit juist probeert te voorkomen.

Volgens de belegger van Robeco is het inmiddels evident dat de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar zal worden opgehoogd teneinde de pensioenen in Nederland betaalbaar te houden. Vanaf 2007 voorziet hij pas ,,echt grote problemen'' in de pensioensector.

Van Duijn toonde zich vanochtend optimistisch over het beursklimaat. Hij verwacht dat de bodem op de beurs is bereikt. Hij rekent op een herstellende beurs tussen 10 oktober vorig jaar en april/mei 2003.

Wel zullen de aandelenkoersen pas gaan stijgen als het bedrijfsleven beter draait. Ondernemingen moeten weer uitzicht op winst hebben. Dat perspectief krijgen zij volgens Van Duijn als ze doorgaan met het treffen van maatregelen om slagvaardiger te opereren en als ze betere prijzen voor hun producten kunnen vragen.

De AEX, de toonaangevende graadmeter op de beurs van Amsterdam, heeft een daling van 37 procent in het afgelopen jaar beleefd.