`Leger inzetten bij geldtransport'

Het leger moet worden ingezet om vrachtwagens die geld vervoeren te beveiligen. Dat voorstel van werkgeversorganisatie VNO-NCW, kreeg vanochtend steun van regeringspartij CDA. De CDA-fractievoorzitter, M. Verhagen, zei vanochtend ,,blij'' te zijn met de voorstellen van VNO-NCW.

Volgens de CDA'er zouden de schotten tussen politie en strijdkrachten weg kunnen. ,,Sinds de terroristische bedreigingen is het onderscheid tussen interne en externe veiligheid steeds meer komen te vervallen. Het lijkt ons een nuttige optie het leger meer in te zetten bij grote evenementen en calamiteiten.''

J. Schraven, voorzitter VNO-NCW, lanceerde het idee om geld- en waardetransporten te beveiligen door het leger vandaag. Hij vindt dat de overheid te kort schiet bij de criminaliteitsbestrijding in het bedrijfsleven. De veiligheid is volgens VNO-NCW belangrijk voor het ondernemingsklimaat en dus ook voor de economie.

,,Ik vrees dat ondernemers er in het nieuwe veiligheidsplan bekaaid vanaf komen'', zegt Schraven. ,,Dat risico bestaat omdat in dit programma veiligheid in de publieke ruimte voorrang heeft. Dit mag niet ten koste gaan van de aanpak van criminaliteit waarvan bedrijven het slachtoffer zijn.''

De geldvervoerders van Brink's Nederland en Geldnet zijn eind vorig jaar gestopt met het vervoer van geld in de avonduren. In 2002 zijn tien grote geldtransportwagens van Brink's en Geldnet overvallen. Het gaat volgens directeur J. van Werkhoven van Brink's om een goed georganiseerde groep criminelen.

De nota Criminaliteitsbeheersing van het vorige kabinet geeft volgens Schraven ,,een onthutsend beeld van de hoge non-interventie van politie en justitie''. Hij spreekt over te weinig toezicht door politie en justitie, een lage pakkans, lage ophelderingspercentages en te lange doorlooptijden voor strafzaken. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie wijzen het plan af. ,,De krijgsmacht is geen haarlemmerolie'', aldus een woordvoerder van Defensie.