`Kind in eigen wijk naar school'

Ouders moeten hun kind voortaan verplicht in de eigen wijk naar school sturen. Dat staat in een plan dat lijsttrekker Halsema van GroenLinks vandaag in Rotterdam presenteerde. Halsema wil met deze maatregel de vorming van nieuwe `witte' en `zwarte' scholen tegengaan.

Alleen als ouders een bijzondere reden hebben, kan nog een uitzondering gemaakt worden, aldus Halsema. Scholen worden, als het aan GroenLinks ligt, verder verplicht zich in te spannen om zowel autochtone als allochtone kinderen aan zich te binden.

De laatste jaren is het aantal scholen waar vergeleken met de omgeving relatief veel autochtone of allochtone kinderen op zitten, snel gestegen. Autochtone ouders kiezen steeds vaker voor een school buiten de eigen wijk. Door deze `witte vlucht' is het aantal zwarte scholen instellingen die voor meer dan de helft bestaan uit allochtone leerlingen volgens een recent onderzoek van dagblad Trouw tussen 1996 en 2001 gestegen van 457 naar 580. Veel zwarte scholen kampen door de witte vlucht met een tekort aan leerlingen, waardoor vooral in de grote steden scholen dreigen te sluiten.

Volgens het GroenLinks-programma is de komende kabinetsperiode een half miljard euro extra nodig voor het bestrijden van achterstanden in het onderwijs. Met dat geld moet meer voorlichting gegeven worden aan ouders en moeten alle scholen voor iedere leerling toegankelijk worden.

Om te voorkomen dat het extra geld alleen naar allochtone achterstandskinderen gaat, moet de overheid bij het verdelen van het geld niet langer vooral kijken naar de etnische afkomst van ouders, maar ook naar hun opleidingsniveau. Maar volgens de partij kunnen onderwijsachterstanden alleen bestreden worden als ook extra geïnvesteerd wordt in wijken. Voor het verbeteren van achterstandswijken wil GroenLinks de komende vier jaar 600 miljoen euro extra uittrekken.