Integratiebeleid 2

Het is inmiddels een gemeenplaats: het integratiebeleid in Nederland is grotendeels mislukt. VVD-leider Gerrit Zalm biedt ons, vlak voor de verkiezingen, dé oplossing: hij pleit ervoor dat de immigratie moet worden beperkt en dat allochtonen minder afhankelijk moeten worden van de staat (NRC Handelsblad, 2 januari). Hij wil allochtonen minder afhankelijk van een uitkering maken. Want, zo stelt hij, vast werk emancipeert en stelt mensen in staat om uit hun isolement te komen. Niets nieuws onder de zon, maar hoe dit moet gebeuren blijft onduidelijk. Daarnaast stelt hij voor om mensen die naar Nederland willen komen een inburgeringstoets te laten afnemen in het land van herkomst. Zodat zij zich, als zij naar Nederland komen, als een goed burger gedragen.

Toppunt is nog wel dat particulieren de inburgeringscursus moeten aanbieden, niet de overheid. Lang leve deze nieuwe markt voor het bedrijfsleven! De aanpassende burger die de cursus van zijn keuze kan kiezen! Liberaal in hart en nieren, maar te zwak om serieus te nemen. De VVD heeft werkelijk niets geleerd van de eerdere privatiseringsfiasco's. Als we het aan de markt konden overlaten om de integratie voor elkaar te krijgen, dan was dat toch al jaren geleden gelukt? Mij dunkt dat er voldoende economische prikkels zijn om weg te komen uit slecht onderhouden buurten en onderbetaald werk!

Kortom, het zijn gewoon loze beloften om de kiezer vlak voor de verkiezingen over de VVD-streep te trekken. Het is allemaal gebakken lucht en verkiezingsretoriek. Niet voor niets worden de plannen omgeven door stemmingmakerij. In de VVD-verkiezingsspot zien we op de achtergrond veelzeggend een vliegtuig opstijgen en tijdens het lijsttrekkersdebat op RTL4 brulde hij lachend dat Nederland wel degelijk vol is. Over normen en waarden gesproken.

    • Edwin van Meerkerk