Integratiebeleid 1

In zijn artikel `Maak allochtonen minder afhankelijk van een uitkering' (NRC Handelsblad, 2 januari), pleit Gerrit Zalm voor een strenger immigratie- en integratiebeleid. Ter ondersteuning van zijn pleidooi wijst de lijsttrekker op de problemen die op dit moment in Nederland spelen op het gebied van integratie. Het pleidooi van de VVD-lijsttrekker is echter ongeloofwaardig.

Zalm wijst op de noodzaak de immigratie naar Nederland te beperken om de integratie van de reeds in Nederland aanwezige etnische minderheden beter te laten verlopen.

Niet te ontkennen is dat tijdens de regeerperiode van het tweede paarse kabinet Nederland per jaar gemiddeld zo'n 40.000 asielzoekers te verwerken kreeg. Dankzij het ruimhartige immigratiebeleid van Paars II heeft het integratieproces van diegenen die tot Nederland werden toegelaten grote vertraging opgelopen: lange wachtlijsten voor de inburgeringscursussen maken dat het integratieproces voor veel immigranten nu te laat begint, als het al begint.

In zijn artikel stelt Zalm verder dat het integratiebeleid grotendeels is mislukt. Deze stelling is opmerkelijk, gezien het feit dat hij als minister van Financiën in het tweede paarse kabinet mede verantwoordelijk was voor de sterke financiële impuls van datzelfde integratiebeleid: van anderhalf miljard gulden in 1998 nam het budget van het integratiebeleid toe tot anderhalf miljard euro in 2002.

Mede onder zijn verantwoordelijkheid werd het budget voor projecten als onderwijs in de eigen taal, fietsen voor Marokkaanse moeders, projecten dus die expliciet of impliciet gericht waren op de door Zalm bekritiseerde integratie met behoud van culturele identiteit, meer dan verdubbeld.

    • J.M. Varela
    • Tweede-Kamerlid voor de Lpf