Inspecteurs vinden nog niets in Irak

De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak hebben nog niets verdachts gevonden. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken, aldus Mohamed El Baradei, hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). ,,We hebben nog geen smoking gun gezien, geen bewijs dat Irak heeft gelogen in zijn verklaring over de nucleaire kwestie'', zei El Baradei, die verantwoordelijk is voor de IAEA-inspecteurs die in Irak speuren naar bewijzen van een illegaal kernwapenprogramma, gisteren in Wenen. Inspecteurs van de VN-wapeninspectie UNMOVIC onder Hans Blix zoeken tegelijk naar geheime biologische of chemische wapenprogramma's. El Baradei zei ook dat zijn organisatie meer informatie van lidstaten nodig heeft om de speurtocht in Irak te vergemakkelijken. ,,We beginnen nu wat geheime informatie te ontvangen, maar niet zoveel als we zouden willen'', zei hij. De Verenigde Staten hebben eerder beloofd eigen informatie te verstrekken.

Vorige maand leverde Irak bij de VN een 12.000 pagina's tellende, naar eigen zeggen alomvattende opsomming in van zijn wapenprogramma's. Dit gebeurde in overeenstemming met resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, die Bagdad ,,een laatste kans'' biedt zich van zijn massavernietigingswapens te ontdoen. Zo niet, dan dreigt een Amerikaanse militaire interventie. Volgens de VS en Groot-Brittannië is dit dossier een opeenhoping van leugens. El Baradei en Blix brengen donderdag een tussentijds verslag uit aan de Veiligheidsraad. Resolutie 1441 bepaalt dat zij op 27 januari een uitvoerig rapport overleggen aan de raad.

Intussen gaat de Amerikaanse en Britse militaire opbouw voor een eventuele militaire actie in Irak door. Het Witte Huis heeft het grootste Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln, opdracht gegeven zijn reis naar de VS af te breken en terug te varen naar Australië. Het Pentagon maakte de mobilisatie bekend van bijna 20.000 reservisten en nationale gardisten. (Reuters)

PARAAT: pagina 5

WWW.NRC.NL: dossier Irak