Frans-joodse gemeenschap bezorgd na aanslag op rabbijn

De joodse gemeenschap in Frankrijk, die ongeveer achthonderdduizend leden telt, maakt zich opnieuw zorgen over toenemend antisemitisme. Directe aanleiding zijn de overval, afgelopen vrijdag, op rabbijn Gabriel Fahri (34), in zijn synagoge aan de Rue Pétion in Parijs, en de brand in zijn auto, in de parkeergarage van zijn huisadres, gisteren.

Fahri was alleen in de synagoge om de sabbatviering voor te bereiden, toen een gehelmde man binnenviel en hem, onder het aanroepen van Allah, met een mes in de buik stak. Fahri raakte slechts lichtgewond. De dader wist te ontkomen. Hoewel het appartementengebouw waar Fahri woont bewaakt werd door de politie, werd gisteren brand gesticht in zijn auto. Vrijdagmiddag had Fahri een dreigbrief ontvangen waarin werd aangekondigd dat ,,wij [...] het bloed van onze Palestijnse broeders (zullen wreken)''.

De aanslag en de dreigementen zijn opmerkelijk, omdat Fahri een vooraanstaande figuur is van de liberale joodse gemeente van Frankrijk (MLJF). Hij staat bekend om zijn pleidooien voor een dialoog tussen Arabieren en joden. Regelmatig organiseert hij oecumenische gebedsdiensten voor christenen, moslims en joden in zijn synagoge. Fahri zelf houdt het op de geïsoleerde actie van een eenling. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het om een afrekening in de persoonlijke sfeer gaat, maar er gaan ook stemmen op die wijzen op een opleving van antisemitische acties.

Juist de laatste maanden was de rust enigszins weergekeerd na een golf van antisemitische acties vorig voorjaar, naar aanleiding van het uitbreken van de tweede intifida in het Midden-Oosten. Toen werd regelmatig brand gesticht in synagoges. Er brak toen ook brand uit in Fahri's synagoge, volgens de politie ten gevolge van een elektriciteitstoring.

Het nieuws over de brand in Fahri's auto werd gisteren bekend op het moment dat er een demonstratie gehouden werd door joodse organisaties tegen de beslissing van de bestuursraad van de Universiteit van Paris VI om het uitwisselingsakkoord tussen EU-universiteiten en Israëlische universiteiten uit solidariteit met de Palestijnen op te schorten. Een woordvoerder van Bertrand Delanoë, burgemeester van Parijs, liet weten dat de burgemeester de beslissing ,,een schokkende daad en een tragische vergissing'' vond. De voorzitter van de universiteit heeft gezegd geen gevolg te zullen geven aan de motie van de bestuursraad.

Regelmatig hebben Israëlische bewindslieden Franse joden in het verleden opgeroepen naar Israël te emigreren. Vorig jaar gaven 2.326 joden gevolg aan die oproepen, twee keer zoveel als het jaar daarvoor.

    • Pieter Kottman