Files Amsterdam

De Amsterdamse VVD-wethouder Geert Dales heeft het faliekant mis in de krant van 20 december. Hij stelt dat er minder files komen als meer bedrijven zich vestigen in Amsterdam. Dat klopt niet, het is omgekeerd. Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam (dus exclusief Schiphol) zijn er 35 procent meer arbeidsplaatsen dan er werkzame beroepsbevolking is. Dat betekent dat er 's ochtends veel auto's met werknemers naar Amsterdam komen, veel meer dan er Amsterdam uit gaan. Dat levert files op. Als er nog meer bedrijven naar Amsterdam worden gehaald, zullen er dus nog meer files komen.

Dat Amsterdam zoveel meer arbeidsplaatsen heeft dan mensen die kunnen werken, is slecht voor het milieu. Want hoe meer werknemers er moeten worden aangevoerd, hoe meer uitlaatgassen die forensen produceren.

Door het `overschot' aan arbeidsplaatsen in Amsterdam ten opzichte van de werkzame bevolking in de regio, stijgt het lange afstand autoverkeer. Volgens het rapport Bereikbaarheidsoffensief Randstad Noordvleugel (BOR) komen in 2005 's ochtends ruim 30 van de 100 automobilisten die de A2 bij Abcoude passeren, uit Zuid-Nederland! Er wonen ook minder mensen dichtbij hun werk, waardoor het aandeel van de fietser in het woon-werkverkeer daalt. Zou je een deel van de bedrijvigheid van Amsterdam bijvoorbeeld naar Almere verplaatsen, dan daalt het autoverkeer. In Almere is er nog weinig werk, maar er wonen wel veel werkers. Het zou lokale bestuurders als Geert Dales sieren een economisch beleid voor te staan dat wat meer rekening hield met de belangen van de hele regio en het milieu, in plaats van enkel het vermeende eigenbelang van Amsterdam.

    • Joris Wijnhoven
    • Milieudefensie Amsterdam