EU bindt SP en VVD

VVD en SP zijn het erover eens dat de komende uitbreiding van de Europese Unie niet moet leiden tot aantasting van de democratische rechten van Nederlanders. Dat bleek gisteren in een tv-debat tussen de lijsttrekkers Zalm (VVD) en Marijnissen (SP).

De SP-aanvoerder zei dat de ,,nationale democratie niet moet worden vermorzeld door de Europese olifant uit Brussel''. Zalm zei dat ,,we het daar dan over eens zijn: de Europese eenwording is een historisch proces, maar we moeten de tien nieuwe landen vooral niet overhaast binnenhalen''.

`Europa' is een van de weinige punten van overeenstemming tussen VVD en SP, zo bleek tijdens het programma Nederland kiest. Zalm noemde de SP ,,een gevaar voor de Nederlandse economie'', met name wegens het voorstel om een tarief van 72 procent voor de hoogste schijf van de inkomstenbelasting in te voeren. Volgens Zalm zou dit tot een emigratiegolf leiden.

Marijnissen verweet de VVD'er dat de sociale filosofie van zijn partij uitgaat van het adagium ,,ikke, ikke en de rest kan stikke'' en dat zijn partij hoofdverantwoordelijk is voor ,,de verwaarlozing van de publieke sector''.

De politici kruisten ook de degens over Irak. Marijnissen vond dat de regeringscoalitie waarvan de VVD deel is, ten onrechte op voorhand bombardementen tegen Irak lijkt goed te keuren. Zalm meende echter dat zonder geloofwaardige dreiging Irak er niet toe kan worden gebracht af te zien van massavernietigingswapens.