Concert voor dove schoolkinderen

Op dinsdag 21 januari vindt in Muziekcentrum Vredenburg een concert plaats voor dove en slechthorende kinderen. Het Nederlands Studenten Orkest speelt voor hen Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Om de kinderen de muziek te laten zien en voelen wordt het stuk begeleid door een balletdanser en een zogenaamde gebarenpoët. Daarnaast krijgen alle kinderen een ballon waarmee ze de trillingen van de muziek kunnen opvangen. In de weken voor het concert worden de kinderen op hun scholen voorbereid in workshops over het muziekstuk en de bijbehorende instrumenten.