Chirac vraagt leger paraatheid

De Franse president Jacques Chirac heeft vanochtend onder expliciete verwijzing naar een oorlog tegen Irak aan het leger gevraagd ,,zich paraat te houden voor iedere eventualiteit''. De president zei dit tijdens het aanbieden van zijn beste wensen voor het nieuwe jaar aan de Franse strijdkrachten.

Onder verwijzing naar andere militaire operaties waarbij Frankrijk betrokken is, zei het Franse staatshoofd dat ,,andere, helaas, zouden kunnen beginnen''. ,,Zich paraat houden voor iedere eventualiteit behoort tot de kern van het beroep van soldaat waarvoor u gekozen hebt. In het bijzonder moeten wij letten op de manier waarop Irak resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uitvoert.''

Het is voor het eerst, dat Frankrijk openlijk zinspeelt op een oorlog tegen Irak en op Franse deelname daaraan. Het land heeft tot nu toe juist met hand en tand het standpunt verdedigd dat een oorlog het laatste middel moet zijn om Irak te dwingen tot uitvoering van de resolutie van de Veilgheidsraad. De resolutie verbiedt Irak het bezit van massavernietigingswapens.

Frankrijk heeft zich steeds, tot nu toe met succes, verzet tegen een eenzijdige Amerikaanse militaire operatie tegen Irak. De Fransen huldigen het standpunt dat slechts de Veiligheidsraad kan besluiten om een oorlog tegen Irak te beginnen. Daarbij hebben de Fransen steeds gepleit voor een twee-stappen-benadering. Eerst moest er een resolutie komen die Irak opdroeg de VN-wapeninspecteurs weer toe te laten. Dat gebeurde in november. Mocht de inspectie, waarover een eerste rapport op 27 januari verschijnt, daartoe aanleiding geven, dan moet er wat Frankrijk betreft een nieuwe resolutie aangenomen worden die een eventuele oorlog tegen Irak goedkeurt.

De Franse president heeft veel lof geoogst met zijn onverzettelijke houding tegenover de Amerikaanse en ook Britse ambitie om ten strijde te trekken tegen Irak. Des te opmerkelijker is het, dat hij nu, nog voor het eerste inspectierapport uitkomt, openlijk zinspeelt op een oorlog tegen Irak. Mogelijk is het de bedoeling om de druk op Irak op te voeren. Het is bekend, dat Frankrijk de inventaris die Irak zelf heeft opgesteld over zijn wapenarsenaal onbevredigend vond.

Vóór de toespraak van Chirac voor het leger zei Michèle Alliot-Marie, de Franse minister van Defensie, vanochtend nog op de radio, dat het leger geen speciale voorbereidingen treft voor een eventuele oorlog tegen Irak. Zij stelde opnieuw dat een oorlog het laatste middel moet zijn om de Iraakse leider Saddam Hussein te dwingen gevolg te geven aan de VN-resoluties. De minister voegde eraan toe, dat het Franse leger ,,klaar'' staat om ,,indien nodig aan zijn verplichtingen te voldoen''.