Bos wil controle op publieke taken terug

PvdA-lijsttrekker Wouter Bos wil dat de overheid meer greep krijgt op bedrijven die publieke taken uitvoeren in onder meer de zorg en het openbaar vervoer. ,,Politici moeten weer controle kunnen uitoefenen op die dingen waar burgers hen op aanspreken'', zegt hij vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Hiermee zet Bos zich af tegen de voorzichtige lijn van zijn voorganger Ad Melkert onder het tweede paarse kabinet, dat veel werk heeft gemaakt van liberalisering en privatiseringen. ,,Ik denk dat Ad een oprechte Derde Weg-denker was. Ik vermoed dat ik inmiddels sceptischer ben over de markt dan Ad.'' Met de Derde Weg probeerden sociaal-democraten hun traditionele ideeën over markt en overheid meer in overeenstemming te brengen met de neo-liberale tijdgeest.

Onder Paars heeft de PvdA volgens Bos een te liberale koers gevolgd en een te liberaal imago gekregen. Dat is volgens hem voor een belangrijk deel te wijten aan het marktwerkingsbeleid van Paars, dat onder meer de elektriciteitsmarkt heeft geliberaliseerd.

Wouter Bos is sceptisch geworden over de invoering van marktwerking bij overheidstaken. Toen hij in 1998 in de politiek kwam, was hij in zijn eigen ogen ,,erg marktangehaucht''. Bos vindt nu dat bij het ,,ideaalbeeld'' van privatiseren en liberaliseren met de ,,modderige werkelijkheid'' te weinig rekening is gehouden. ,,Soms moet je de lompheid van de overheid prefereren boven de lompheid van de markt.'' Burgers kunnen namelijk vaak niet meer bij de politiek terecht met hun klachten, terwijl burgers wel willen dat politici ,,aan de knoppen draaien bij diensten die zij als publiek ervaren''.

De PvdA-leider heeft daarom ook weinig op met `hybride' organisaties als de NS, die ergens zweven tussen markt en overheid. ,,Als je een bedrijf optuigt alsof het privaat is, ga dan niet denken dat het zich publiek gaat gedragen.'' Bos breekt een lans voor het vervullen van overheidstaken door agentschappen, onderdelen van ministeries die weliswaar op enige afstand van de minister staan, maar nog wel door de politiek gestuurd kunnen worden.

INTERVIEW BOS: pagina 12

    • Jaco Alberts
    • Karel Berkhout