Blair maant VS tot breder beleid

De Amerikaanse regering moet een Palestijns-Israëlisch akkoord en armoedebestrijding hoger op de agenda zetten, die nu wordt bepaald door bestrijding van terrorisme en massavernietigingswapens.

Dit zegt de Britse premier, Tony Blair, vanmiddag op de jaarconferentie van de diplomatieke dienst in Londen, waar ruim 150 Britse ambassadeurs bijeen zijn, aldus de BBC. Blair zegt dat zijn opstelling als naaste bondgenoot van de VS in Brits belang is en onderstreepte de ernst van de kwestie-Irak, maar hij voegt eraan toe dat ,,we die alliantie moeten gebruiken om [de VS] ertoe te brengen hun agenda nog verder te verbreden''.

Volgens Blair ,,is het probleem dat de mensen met de VS hebben niet dat massavernietigingswapens of terreur geen echte problemen zijn, maar dat ze willen weten of de VS accepteren dat andere problemen, zoals het Midden-Oosten, armoede in de wereld en het broeikaseffect net zo goed echte kwesties zijn.'' Blair komt met zijn toespraak tegemoet aan groeiende kritiek in het land en binnen de Labour-partij op een vermeend slaafse houding tegenover de VS. Ook binnen zijn regering bestaat vrees dat Blair het land in Irak in een militair avontuur zou storten zonder nieuwe resolutie van de Verenigde Naties. Blairs pogingen achter de schermen om de VS te brengen tot een meer `internationalistische' politiek zijn volgens zijn critici ongeloofwaardig.

De premier houdt vol dat ,,de prijs van invloed is dat je de VS de belangrijkste kwesties niet alleen moet laten opknappen''. Jack Straw, minister van Buitenlandse Zaken, zei gisteren tegen hetzelfde publiek dat oorlog in Irak ,,geen uitgemaakte zaak'' is, maar hij schetste het conflict als een strijd tegen `het Kwaad'.

Beide toespraken vallen samen met het opvoeren van de Britse bijdrage aan een eventuele militaire operatie onder Amerikaanse leiding in Irak. Ruim 8.000 reservisten krijgen dezer dagen bevel zich te melden. Dat zou de minister van Defensie, Geoff Hoon, vanmiddag bekendmaken in het parlement, dat vandaag terugkeert van kerstreces. De Britten zullen mogelijk met 20.000 militairen aan een operatie deelnemen. Twee Britse pantserbrigades, die zijn gelegerd in Duitsland, zijn begonnen zo'n 200 Challenger-tanks en andere voertuigen geschikt te maken voor een oorlog in woestijnomgeving. Het vliegdekschip HMS Ark Royal maakt zich op voor een reis `naar het Verre Oosten', evenals het helikopterdekschip de HMS Ocean, dat amfibische landingen kan uitvoeren met mariniers. De luchtmacht is deels al in het Golfgebied aanwezig. Aanvallen op de Iraakse luchtverdediging in de zogeheten no fly-zones zijn de laatste maanden opgevoerd en markeren volgens sommigen ,,een sluipend begin'' van de oorlog. Britse elite-eenheden zoals de SAS zouden daarin ook al actief zijn, onder meer bij het aanwijzen van doelen met laserlicht.