AZ-voorzitter dreigt nu met faillissement

AZ-voorzitter Dirk Scheringa dreigt met een faillissement als eind volgende maand niet duidelijk is of de Alkmaarse voetbalclub in maart mag beginnen met de bouw van een nieuw stadion.

Scheringa stelde gisteren op de nieuwjaarsreceptie van AZ dat verder uitstel te grote financiële consequenties heeft. Komt er op korte termijn geen uitsluitsel, dan is een faillissement van de club volgens hem onontkoombaar. Zakenman en miljardair Scheringa is behalve voorzitter ook de voornaamste geldschieter van de middenmoter in de eredivisie.

AZ kampt bij de realisering van het stadion met veel tegenslag, die begon toen de provincie Noord-Holland het de club en de gemeente verbood bij het stadion 60.000 vierkante meter kantooroppervlak te realiseren. Het alternatieve plan, een nieuw stadion dat is omgeven door grootschalige detailhandelsvoorzieningen, viel slecht bij de Alkmaarse ondernemersorganisaties.

Zij boekten eind november van het afgelopen jaar succes bij de rechter, toen die AZ gelastte te stoppen met het bouwrijp maken van de grond aan de rand van de stad. In het vonnis baseerde de rechter zich op onduidelijkheden in de door de gemeente afgegeven vergunningen.

De ondernemers stapten ook naar de Europese Commissie. AZ en de gemeente Alkmaar hebben een zogenoemde `package deal' gesloten, waarin de club de grond waarop het huidige stadion De Hout staat voor de prijs van 1 euro in eigendom krijgt. Hoewel daar tal van investeringen bij het nieuwe stadion tegenover staan, is volgens de ondernemers sprake van oneigenlijke overheidssteun. De uitspraak in deze zaak volgt later dit jaar.

Het bestuur van AZ vreest, zei voorzitter Scheringa gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak, dat de tegenstanders van het nieuwe stadion blijven proberen de bouw tegen te houden of te vertragen, ook als de gemeente Alkmaar de door de rechter aangegeven punten in de bouwvergunning aanpast. De kosten, nu al ruim 120 miljoen euro, lopen hierdoor steeds verder op. Scheringa noemde verder uitstel van de stadionbouw om die reden onaanvaardbaar.

Scheringa maakte verder nogmaals duidelijk dat hij er niet aan denkt het huidige en verouderde stadion Alkmaarder Hout, gelegen nabij het stadscentrum, op te knappen. Het zou daarbij gaan om absoluut onverantwoorde investeringen. De club heeft nu met een jaarlijks exploitatietekort van circa 6,5 miljoen euro te maken, terwijl in het nieuwe stadion volgens Scheringa sprake kan zijn van een sluitende begroting van 17 miljoen euro.

AZ heeft van de voetbalbond KNVB een licentie gekregen om tot 2004 in het huidige stadion te mogen spelen. Die wordt niet verlengd, tenzij AZ het oude stadion ingrijpend renoveert.