VS beticht van inconsequentie

Kritiek in de Verenigde Staten op wat wordt gezien als het inconsequente beleid van Washington ten aanzien van Irak en Noord-Korea neemt toe en heeft het Witte Huis in de verdediging gedwongen.

De recente initiatieven van Noord-Korea, dat aanstalten heeft gemaakt tot de volledige reactivering van zijn kernwapenprogramma, blijken een onverwachte kans voor de Amerikaanse Democraten en andere critici om uit te halen naar de plannen van het Witte Huis voor een aanval op Irak. Volgens die critici handelt de Amerikaanse regering niet overeenkomstig haar `preventieve aanvalsdoctrine' wanneer zij wel meent te moeten optreden tegen Irak, maar niet tegen Noord-Korea.

Overeenkomstig die doctrine, die Bush vorige zomer ten overstaan van Amerikaanse militairen in opleiding voor het eerst verkondigde, zijn de Verenigde Staten bereid een unilaterale preventieve aanval uit te voeren wanneer sprake is van potentieel vijandelijke staten en groeperingen die pogingen doen massavernietigingswapens te produceren of te bemachtigen. Volgens de critici voldoet Noord-Korea veel meer aan die voorwaarden dan Irak. Zo heeft dat land vorige maand inspecteurs van het atoomagentschap van de Verenigde Naties uitgewezen, verzegelde brandstofstaven voor een kernreactor aangebroken en die reactor weer opgestart.

President Bush maakte vrijdag nog een onderscheid tussen de aanpak van Noord-Korea en Irak door te zeggen dat ,,andere omstandigheden andere strategieën [vereisen], van druk via diplomatie tot het vooruitzicht van een aanval''. Maar wat dat volgens Zbigniew Brzezinski, veiligheidsadviseur onder president Carter, vooral zegt is dat de preventieve aanvalsdoctrine schijnbaar niet geldt, wanneer een dreiging te groot is. En die dreiging ís groot in Noord-Korea, dat met gemak vernietigende klappen kan uitdelen aan Zuid-Korea en Japan. Brzezinski stelt in de Amerikaanse krant The Washington Post dat een preventieve aanval alleen effect heeft wanneer een land te zwak is om terug te slaan. ,,Het is minder riskant en geeft meer genoegdoening om iemand een pak slaag te geven die geen bedreiging vormt.''

Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben in dezelfde krant wel gezegd dat naarmate ,,een zorgelijke situatie'' langer voortbestaat, het aantal opties om daartegen op te treden afneemt. Juist om die reden zou Irak nu moeten worden aangepakt.

,,Het gaat er niet om of je meer of minder bedreigd wordt door het een of het andere land, maar of je daar wel vroeg genoeg tegen optreedt'', aldus een van de functionarissen in The Washington Post. ,,Je zou niet moeten wachten tot er geen goede opties meer zijn.'' Noord-Korea zou al veel te lang zijn gang hebben kunnen gaan. ,,We kunnen veel minder nu, omdat twintig jaar van beleid waarmee het Koreaanse probleem niet is opgelost.''