Slechte markt dwingt bouwer Volker Wessels tot winstalarm

Bouwconcern Volker Wessels Stevin rekent dit jaar op een winstdaling. De nettowinst kan 10 tot 15 procent lager uitvallen, zo maakte bestuursvoorzitter H. Hazewinkel van Volker, een van Nederlands grootste beursgenoteerde bouwconcerns, vanochtend bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse bouwer.

Volgens Hazewinkel zijn de twee voornaamste oorzaken van de lagere winstververwachting de ,,minder gunstige marktomstandigheden'' en de hogere pensioenlasten door tegenvallers bij het bedrijfspensioenfonds. De pensioenlasten van Volker vallen 10 miljoen euro hoger uit als gevolg van lagere beleggingsopbrengsten.

Hazewinkel ziet ,,een verslechtering'' van de Nederlandse bouwmarktomstandigheden. Met name in de sectoren vastgoed, kabels & leidingen en wegenbouw worden volgens de bestuurder opdrachten ,,tegen onverantwoord lage prijzen aangenomen''. Hazewinkel zegt dat het aannemen van werken onder de kostprijs ,,niet zonder gevolgen zal blijven'' en dat ,,deze tendens'' niet lang zal voortduren. Hazewinkel maakte vanochtend niet duidelijk of zijn onderneming er ook aan meedoet.

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in september zei Volker-bestuurder A. de Jong dat er door bouwondernemingen tot 10 à 15 procent onder de prijs werd gewerkt, maar dat Volker Wessels Stevin dit weigert, wat ten koste zou gaan van de omzet. De nettowinst in de eerste zes maanden van 2002 bedroeg toen 42,7 miljoen euro. Voor 2002 verwacht Volker 115 miljoen euro winst.

Beleggers reageerden negatief op de uitlatingen van de bestuursvoorzitter. Het aandeel verloor vanochtend 7 procent tot 18,61 euro. Daar mee was het fonds een van de grootste dalers.

Hazewinkel karakteriseerde het afgelopen jaar als ,,bewogen''. Zijn concern is veelvuldig genoemd in de bouwfraude-onderzoeken. De onderneming heeft, zo bleek tijdens de parlementaire enquête bouwnijverheid, jarenlang onwettige prijsafspraken gemaakt en is ook nu nog verdachte in corruptiezaken. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Volker boetes opgelegd wegens het niet meewerken aan onderzoek en heeft sancties in het vooruitzicht gesteld wegens het maken van kartelafspraken.

Volker stelde in september vorig jaar te zoeken naar overnamekandidaten, een streven dat nu herhaald wordt. ,,Maar Volker blijft kritisch ten aanzien van de risico's en de kwaliteit van de over te nemen activiteiten.''