Saddam vaart uit tegen inspecteurs

De Iraakse president Saddam Hussein heeft de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties er vandaag van beschuldigd ,,zuiver inlichtingenwerk'' te verrichten in plaats van te zoeken naar de massavernietigingswapens die Irak ontkent te bezitten.

De beschuldiging tegen de wapeninspecteurs, Saddams eerste openbare sinds de hervatting van hun werk in Irak in november, volgde op een inspectie in Bagdad waarbij de Iraakse VN-ambassadeur gisteren zes uur lang vastzat in het complex van het Directoraat voor (wapen)controle (NMD). De inspecteurs sloten alle toegangen af en lieten niemand in of uit. ,,Ze wilden maximaal indringend zijn, zo hard mogelijk resolutie 1441 [die de speurtocht naar Iraks massavernietigingswapens regelt] ten uitvoer leggen'', verklaarde de directeur van de NMD, generaal Hussam Mohammed Amin, woedend. Amin zat zelf ook vast in het complex. De gewraakte inspectie was een van 16 missies die gisteren door de inspecteurs werden verricht.

,,In plaats van te zoeken naar zogeheten massavernietigingswapens om de leugens van de leugenaars te ontmaskeren [..] zijn de inspectieteams erin geïnteresseerd geraakt lijsten van Iraakse geleerden op te stellen, arbeiders vragen te stellen die niet zijn wat ze lijken en informatie te verzamelen over legerkampen en legitieme militaire productie'', aldus Saddam Hussein in een boodschap op de televisie ter gelegenheid van Legerdag. ,,Deze dingen, of de meeste ervan, zijn puur inlichtingenwerk'', zei hij. De Verenigde Staten beschuldigde hij ervan ,,psychologische druk'' uit te oefenen om de inspecties verder te laten gaan dan de verklaarde doelen van de Veiligheidsraad van de VN. Verder verzekerde hij dat Irak klaar is voor een eventuele confrontatie met de VS, en daaruit als overwinnaar tevoorschijn zal komen.

The New York Times schreef vandaag dat Washington bezig is plannen te maken voor Irak na de omverwerping van het regime van Saddam Hussein. Men zou er op dit moment aan denken een civiele bestuurder te benoemen die de economie en politiek zou moeten opbouwen. De eerste anderhalf jaar zou een Amerikaanse militaire aanwezigheid wenselijk worden geacht om het uiteenvallen van Irak te voorkomen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, zei vanochtend dat oorlog tegen Irak niet alleen verre van een uitgemaakte zaak is, maar ook minder waarschijnlijk dan veel commentatoren denken.